SBO Het Avontuur

Mercatorsingel 90 2803 ER Gouda

  • Schoolfoto van SBO Het Avontuur
  • Schoolfoto van SBO Het Avontuur
  • Schoolfoto van SBO Het Avontuur
  • Schoolfoto van SBO Het Avontuur

In het kort

Toelichting van de school

Op SBO Het Avontuur geven we je een basis mee voor het leven en bieden we jou aan wat jij nodig hebt om uit te groeien tot een trotse, zelfbewuste, nieuwsgierige wereldburger die met een open blik in de wereld staat. SBO Het Avontuur is een openbare School voor Speciaal Basisonderwijs. Op SBO Het Avontuur zitten leerlingen met een specifieke onderwijsbehoeften op cognitief en/of sociaal - emotioneel gebied. Wij bieden een gestructureerde leeromgeving, waarin voorspelbaarheid, veiligheid en vertrouwen de uitgangspunten zijn. De school kiest ervoor om rustig, overzichtelijk te zijn. Ons pedagogisch klimaat is een mix van vrijheid geven en grenzen stellen, waarin we in positieve openheid de verbinding aangaan en samen verantwoordelijk zijn voor een veilige en prettige sfeer in een uitdagende, lerende werkomgeving. 

Naast het aanbod van speciaal basisonderwijs bieden wij sinds 1 augustus 2023 ook voor maximaal 12 leerlingen Speciaal Onderwijs voor leerlingen met profiel 4 (op basis van het Doelgroepen model Sectorraad GO), een TLV SO laag ZML en een te verwachte uitroom PRO, in samenwerking met SO De Startbaan.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Voorspelbaarheid
  • Vertrouwen
  • Positiviteit
  • Structuur

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De leerlingen van SBO Het Avontuur stromen in vanuit het regulier basisonderwijs, vanuit het speciaal onderwijs en van het medisch kinderdagverblijf of revalidatie. Alle leerlingen bij ons op school hebben specifieke onderwijsbehoeften op cognitief- en/of sociaal emotioneel gebied. Het onderwijs op SBO Het Avontuur komt tegemoet aan deze specifieke onderwijsbehoeften doordat er meer kennis en ervaring is op het gebied van onderwijs aan leerlingen waarbij het leren net even anders gaat, de groepen waarin onderwijs gegeven wordt kleiner zijn en er meer handen beschikbaar zijn. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
120
Landelijk gemiddelde
128

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Samenwerkingspartners

Scholen werken samen met verschillende organisaties, bijvoorbeeld op het gebied van medische zorg en jeugdhulp. Zo bieden ze de beste hulp voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak en afspraken. De school kan zelf het beste vertellen hoe intensief de samenwerkingen zijn.

Terug naar boven