SBO Het Avontuur

Mercatorsingel 90 2803 ER Gouda

  • Schoolfoto van SBO Het Avontuur
  • Schoolfoto van SBO Het Avontuur
  • Schoolfoto van SBO Het Avontuur
  • Schoolfoto van SBO Het Avontuur

In het kort

Toelichting van de school

Op Het Avontuur geven we je een basis mee voor het leven en bieden we jou aan wat jij nodig hebt om uit te groeien tot een trotse, zelfbewuste, nieuwsgierige wereldburger die met een open blik in de wereld staat. SBO Het Avontuur is een openbare School voor Speciaal Basisonderwijs. Op SBO Het Avontuur zitten leerlingen met een specifieke onderwijsbehoeften op cognitief en/of sociaal - emotioneel gebied.Wij bieden een zeer gestructureerde leeromgeving, waarin voorspelbaarheid, veiligheid en vertrouwen de uitgangspunten zijn. De school kiest ervoor om rustig, prikkelarm en overzichtelijk te zijn. Ons pedagogisch klimaat is een mix van vrijheid geven en grenzen stellen, waarin we in positieve openheid de verbinding aangaan en samen verantwoordelijk zijn voor een veilige en prettige sfeer in een uitdagende, lerende werkomgeving. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Voorspelbaarheid
  • Vertrouwen
  • Positiviteit
  • Structuur

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De leerlingen van SBO Het Avontuur komen voornamelijk uit het regulier basisonderwijs. Deze leerlingen hebben een specifieke onderwijsbehoefte op cognitief- en/of sociaal emotioneel gebied. SBO Het Avontuur biedt speciale zorg, die in het regulier basisonderwijs niet gerealiseerd kan worden. De instroom doet zich daarom vooral voor in de middenbouw.

Weergave

Leerlingen
121
Landelijk gemiddelde
129

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Onze partner voor buitenschoolse opvang voor de kinderen van onze school is Gouda Buitengouds, een onderdeel van gespecialiseerde opvang De Buitenwereld.

De Buitenwereld is geen reguliere kinderopvang maar een zorginstelling. De Buitenwereld in het bezit van de AWBZ-erkenning. Een plek in één van de groepen van De Buitenwereld wordt gefinancierd vanuit het Persoonsgebonden Budget (PGB) of via Zorg in Natura.

Voor deze gespecialiseerde opvang is een indicatie nodig. De medewerkers van de gespecialiseerde opvang helpen u desgewenst graag met de aanvraag.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven