SBO Het Avontuur

Mercatorsingel 90 2803 ER Gouda

 • Schoolfoto van SBO Het Avontuur
 • Schoolfoto van SBO Het Avontuur
 • Schoolfoto van SBO Het Avontuur
 • Schoolfoto van SBO Het Avontuur

In het kort

Toelichting van de school

Op Het Avontuur geven we je een basis mee voor het leven en bieden we jou aan wat jij nodig hebt om uit te groeien tot een trotse, zelfbewuste, nieuwsgierige wereldburger die met een open blik in de wereld staat. SBO Het Avontuur is een openbare School voor Speciaal Basisonderwijs. Op SBO Het Avontuur zitten leerlingen met een specifieke onderwijsbehoeften op cognitief en/of sociaal - emotioneel gebied.Wij bieden een zeer gestructureerde leeromgeving, waarin voorspelbaarheid, veiligheid en vertrouwen de uitgangspunten zijn. De school kiest ervoor om rustig, prikkelarm en overzichtelijk te zijn. Ons pedagogisch klimaat is een mix van vrijheid geven en grenzen stellen, waarin we in positieve openheid de verbinding aangaan en samen verantwoordelijk zijn voor een veilige en prettige sfeer in een uitdagende, lerende werkomgeving. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Veiligheid
 • Voorspelbaarheid
 • Vertrouwen
 • Positiviteit
 • Structuur

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De leerlingen van SBO Het Avontuur komen voornamelijk uit het regulier basisonderwijs. Deze leerlingen hebben een specifieke onderwijsbehoefte op cognitief- en/of sociaal emotioneel gebied. SBO Het Avontuur biedt speciale zorg, die in het regulier basisonderwijs niet gerealiseerd kan worden. De instroom doet zich daarom vooral voor in de middenbouw.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
115
Landelijk gemiddelde
132

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

Onderwijs is een gecompliceerd vak. Om aan de onderwijsbehoefte van onze leerlingen te kunnen voldoen is het van belang dat er op onze school veel expertise aanwezig is. Zo hebben wij de beschikking over:-

 • een rekenspecialist
 • een taalspecialist
 • een snappetspecialist (ICT)
 • een zorgcoördinator
 • een intern begeleider
 • een gedragsspecialist
 • een vakleerkracht bewegingsonderwij
 • een psycholoog

Daarnaast onderhouden we een nauwe samenwerking met:

 • een schoolmaatschappelijk werker
 • de jeugdgezondheidsarts
 • logopedie en
 • fysiotherapie.

Een zelfstandig gevestigde logopediste en een zelfstandig gevestigde fysiotherapeute zijn op verschillende dagen in de school aanwezig om extra  ondersteuning te bieden aan kinderen, die problemen hebben met de grove en fijne motoriek of taal-spraakproblemen hebben.

Andere externe instanties waarmee wij nauw samenwerken zijn:

 • Raatsamen (Samenwerking tussen Onderwijs, Enver, Gro-up en Curium)
 • Gro-up jeugdhulp
 • Youz De Banjaard
 • MKD De Vlinder
 • De Verschillende Sociaal Teams

Terug naar boven