obs De Treffer

Hendrik Ringenoldusstraat 49 8401 PW Gorredijk

Schoolfoto van obs De Treffer

In het kort

Toelichting van de school

OPENBARE BASISSCHOOL DE TREFFER

De Treffer is de school, in Gorredijk, die je in beweging brengt! We bouwen een nieuwe school in het centrum van Gorredijk. We betreden deze school met onze 200 kinderen voor de zomer van 2021. De bouw start in oktober 2019.  

Op De Treffer...

...maken we ruimte om extra te bewegen en sporten gedurende de schooldag.

...rennen we met de bovenbouw een "Daily Mile"

...hebben we een eigen gymmeester

...starten we lekker vroeg.

... duurt een schooldag van 8.15 uur tot 14.15 uur en zijn de kinderen woensdagmiddag vrij.

...staat gezondheid hoog in het vaandel.

... maken we gebruik van binnenmoestuinen en een buitenmoestuin. Ook mag er door alle kinderen van de school extra water gedronken              worden, alle kinderen hebben een eigen bidon.

...zijn we een "Vreedzame School" en geven we daarmee iedere dag aandacht aan een positief en veilig leerklimaat.

...maken kinderen gedurende het jaar kennis met verschillende (bijzondere) sporten.

...maken we gebruik van touchscreenborden, iPADS en chromebooks om modern en eigentijds onderwijs te geven.

...is de BSO van Kinderwoud aanwezig bij onze school.

...geven we Engels in groep 1 t/m 8

...werken we iedere dag met een gezellig, betrokken en enthousiast schoolteam aan de ontwikkeling van onze kinderen.

...bouwen we aan een splinternieuwe school in het centrum van Gorredijk. We betreden deze nieuwe school op in het najaar van 2020.

Een "treffer" is een mooi schot, maar staat ook voor een dichter die een mooie zin weet op te schrijven. Of een kind wat een bladzijde schrijft, zonder dat de pen lekt. Onze schoolnaam, De Treffer, staat voor dingen die lukken en het bijbehorende gevoel wat je erbij krijgt als iets lukt.Vaak maak je een treffer niet in je eentje, er is goede voorbereiding voor nodig, oefening en samenwerking. De Treffer staat ook voor ontmoeting. We treffen elkaar dagelijks, we zijn een mini-maatschappij vol verschillen. We hebben allemaal een andere achtergrond, maar vormen samen toch een mooi geheel en voelen ons verbonden met elkaar. We hebben het met elkaar getroffen!

Op De Treffer wordt ieder kind gestimuleerd om zichzelf te zijn door, naast de benodigde lesstof, ruimte te bieden voor beweging, spelen, sporten en buiten zijn, eigen grenzen leren kennen, authenticiteit ontwikkelen, gelukkig zijn, op weg naar zelfredzaamheid. Ieder kind wordt gezien, vanuit zijn/haar eigen wereld, met de focus op gezonder, socialer en gelukkiger.

Onze school is een wereld in het klein, een veilige omgeving met een open karakter waar onze kinderen bewegend leren en ontdekken hoe de ‘grote wereld’ in elkaar zit. Waar fouten maken mag en problemen op een vreedzame manier worden opgelost. Waar kinderen hun eigen pad laten zoeken en vinden, in een veilige- natuurlijke omgeving. We geven het kind vertrouwen en bieden handvatten om zelfredzaamheid te ontwikkelen op cognitief en vooral ook sociaal gebied kinderen iets leren, maakt ons gelukkig.                         

De leukste manier om kennis met onze school te om langs te komen. U bent van harte welkom om een kennismaking en rondleiding op school te krijgen. Hiervoor kunt u ons bellen of mailen met directeur@basisschooldetreffer.nl 

Het schoolteam

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Bewegend Leren
  • Gezondheid
  • Sport
  • Natuurlijke leeromgeving
  • Pro-actief schoolteam

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op onze school zitten ongeveer 185 kinderen, verdeeld over 8 jaargroepen. Het leerlingenaantal van 1 oktober neemt in de laatste twee jaren licht toe.  Door de fusie in 2016 zijn er sterk wisselende aantallen in de jaargroepen ontstaan. De komende jaren gaan er in de hoogste groepen minder kinderen van school af. Tegelijkertijd zijn er veel ouders die voor De Treffer kiezen, dus zal het leerlingenaantal de komende jaren wat toenemen. Hier is rekening mee gehouden met het oog op de nieuwbouw van kindcentrum De Treffer.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
190
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Binnen De Flambou/Trimbeets is, onder de bezielende leiding van juf Anita en juf Betty, peuterspeelzaal 't Prethuis gehuisvest.

Een peuterspeelzaal, dat gun je ieder kind. Het is een plek waar peuters spelenderwijs leren!

Vanaf twee jaar tot de vierde verjaardag kan uw kind gebruik maken van de peuterspeelzaal.

Peuterspeelzaal "t Prethuis en BSO de Toverbal verhuist met ons mee. In  2016 zullen ze aansluiten op de locatie Hendrik Ringenoldusstraat 49. Tot die tijd blijven ze op haar huidige locatie. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven