ZML De Kleine Wereld

Dokter Bauerstraat 154-156 4205 KE Gorinchem

  • Schoolfoto van ZML De Kleine Wereld
  • Schoolfoto van ZML De Kleine Wereld
  • Schoolfoto van ZML De Kleine Wereld
  • Schoolfoto van ZML De Kleine Wereld
  • Schoolfoto van ZML De Kleine Wereld

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van De Kleine Wereld. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie.

De Kleine Wereld is een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar die zeer moeilijk leren. De leerlingen zijn verdeeld over vijf groepen.

De Kleine Wereld verzorgt passend onderwijs en heeft twee arrangementen: ZML (onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen) en EMB (onderwijs aan leerlingen met een ernstig meervoudige beperking). We gaan uit van de mogelijkheden en talenten van de leerling.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ontwikkelingsgericht werken
  • Handelingsgericht werken
  • Opbrengstgericht werken
  • Veilig pedagogisch klimaat
  • Klein schalig

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
29
Landelijk gemiddelde
91

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Samenwerkingspartners

Scholen werken samen met verschillende organisaties, bijvoorbeeld op het gebied van medische zorg en jeugdhulp. Zo bieden ze de beste hulp voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak en afspraken. De school kan zelf het beste vertellen hoe intensief de samenwerkingen zijn.

Terug naar boven