Protestants Christelijk Basisonderwijs De Regenboog

Albertine Kehrerstraat 7 4207 MV Gorinchem

  • Een stevige basis voor een kleurrijke toekomst
  • Een innovatieve lijn voor gepersonaliseerd onderwijs en een soepele overgang van PO naar VO.
  • Een middelgrote school middenin de wijk
  • Een middelgrote school in de wijk Hoog Dalem. Nu nog een semi-permanent gebouw, in 2021 een nieuwe brede school
  • Een kleine school in de wijk Wijdschild, met nieuwbouw gepland voor 2021. Aandacht is onze kracht.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op CBS De Regenboog! De christelijke basisschool in Gorinchem Oost.

Op De Regenboog krijgt ieder kind een stevige basis mee voor het leven, voor het vervolgonderwijs en voor de toekomst. We werken met liefde en passie aan de persoonlijke ontwikkeling en aan kennis en vaardigheden van ieder kind, met oog voor talent en ruimte voor verschil. 

Op De Regenboog combineren we traditie en vernieuwing: de kracht van klassikaal, gedifferentieerd onderwijs, aangevuld en verrijkt met thematisch onderwijs.

In Gorinchem Oost is De Regenboog nooit ver weg. U vindt de school op drie locaties: Albertine Kehrerstraat 7, Laagdalemseweg 14b en Retranchement 3. De locaties tellen ca. 180, 240 en 90 leerlingen. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Klassikaal en gedifferentieerd
  • Thematisch onderwijs
  • Kanjerschool
  • Normen en waarden
  • Christelijke school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

CBS De Regenboog is sinds augustus 1989 gevestigd in de wijk Gorinchem Oost. Lange tijd groeide de school mee met de uitbreiding van de wijk. Gedurende een aantal jaren werd het aantal leerlingen minder als gevolg van de demografische opbouw in Gorinchem Oost. De laatste jaren is er op de locatie Hoog Dalem weer sprake van forse groei. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
232
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Terug naar boven