CBS De Tamboerijn

Westerstraat 3 4201 GT Gorinchem

  • Samen vieren is belangrijk op CBS De Tamboerijn.
  • Modern onderwijs in een historisch gebouw.
  • Leerlingmediatoren zijn een wezenlijk onderdeel van De Vreedzame School
  • Lekker lezen kan je kind overal.
  • Gastles van het Geofort.

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

We zijn blij met de mooie, bovengemiddelde totaalscore uit de leerlingenenquête!

De mooie score voor Veiligheid en Sfeer is een goede bevestiging voor onze Vreedzame School-aanpak. 

Veel kinderen geven -anders dan hun ouders- aan dat ze tevreden zijn over het gepersonaliseerd leren: het maatwerk in onderwijs om aan te sluiten bij elke kind. Zij ervaren dat dagelijks.

Het enige punt waar we relatief lager op scoren zijn de praktische (digitale) vaardigheden. Daarover zijn minder kinderen tevreden dan we zouden willen zien.

  • Op de deelvragen samenwerken, pc-gebruik en werkstuk scoren we goed.
  • Maar kinderen geven lagere scores op spreekbeurt en info op het web/mediawijsheid. Juist deze laatste twee vaardigheden krijgen ze in groep 7 en 8, als de kinderen wat ouder zijn. Het mediawijsheid-project hebben ze op het moment van enquêteren nog niet gehad.
  • We beseffen daarnaast dat we praktische vaardigheden impliciet meenemen bij de reguliere schoolvakken. We zullen dit meer expliciteren.
  • Als team houden we het vaardighedenonderwijs nog eens tegen het licht. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

We zijn blij met de scores uit de ouderenquête uit het najaar van 2021! We herkennen ons erin en we zien sommige als de bevestiging van bepaalde thema’s waar we dagelijks veel energie in steken. Zoals de mooie score voor Veiligheid op school. Dat is voor ons als Vreedzame School een basisthema op De Tamboerijn. 

De oudercommunicatie willen we wat aanscherpen om bij een volgende enquête meer tevredenheid te meten onder ouders. We hebben de communicatie al een impuls gegeven door naast de maandelijkse nieuwsbrief nog gerichter actueel nieuws via de ouderapp Parro te sturen.
We zijn blij dat er korte lijntjes zijn met ouders en dat ouders hun tevredenheid en feedback direct bij ons melden. 

Minder ouders (dan landelijk gemiddeld) geven aan dat ze tevreden zijn over het gepersonaliseerd leren: het maatwerk in onderwijs, om aan te sluiten bij elke kind. Denk hierbij aan de Columbusgroep, weektaken, extra instructie in kleine groepjes enz. Deze wat lage score van de ouders wijkt af van de heel positieve score van de kinderen. We zullen in onze communicatie (o.a. op de site, in Parro-berichten en tijdens driehoeksgesprekken) meer expliciet laten zien hoe we gepersonaliseerd leren inrichten.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven