CBS De Tamboerijn

Westerstraat 3 4201 GT Gorinchem

  • Samen vieren is belangrijk op CBS De Tamboerijn.
  • Modern onderwijs in een historisch gebouw.
  • Leerlingmediatoren zijn een wezenlijk onderdeel van De Vreedzame School
  • Lekker lezen kan je kind overal.
  • Gastles van het Geofort.

In het kort

Toelichting van de school

Verwonder, ontdek en groei!

De Tamboerijn is de verrassende binnenstadsschool van Gorinchem. Een kleinschalige, christelijke basisschool met groene speelruimte aan de voet van de vestingwal. Een open, vreedzame school waar iedereen elkaar kent. In school zie je overal kinderen samen leren en er is veel bedrijvigheid.

Je kind krijgt gedegen en toekomstbestendig onderwijs: waardevolle bagage voor nu en later. We dagen alle kinderen uit op hun persoonlijke niveau, met waar nodig veel extra ondersteuning of de Columbusgroep.

De Tamboerijn staat voor duidelijkheid en structuur, zodat je kind zich optimaal kan ontwikkelen. Dat zie je ook terug in goede schoolresultaten boven het landelijk gemiddelde. Ongeveer 75% van onze leerlingen stroomt uit naar vmbo-tl, havo en vwo.

Iedereen die zich thuis voelt bij de waarden uit de Bijbel: geloof, hoop en liefde,  is welkom.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilig en vreedzaam
  • Toekomstbestendig onderwijs
  • Meer en hoogbegaafdenonderwijs
  • Gezonde school
  • Leren in en om school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Ouders die voor De Tamboerijn kiezen, maken een heel bewuste keuze voor een stabiele kleinschalige school. Die kleinschaligheid zorgt ervoor dat elk kind gezien wordt. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
135
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De vertrouwenspersoon bij ons op school heeft de titel Interne Contactpersoon.
Daarnaast is er de aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld in de persoon van de intern begeleider.

Terug naar boven