Jenaplanschool Gorkum

Traverse 18 4207 GG Gorinchem

Schoolfoto van Jenaplanschool Gorkum

In het kort

Toelichting van de school

Onze school is een Jenaplanschool, waar het unieke kind centraal staat. We zoeken naar het talent in ieder kind. Samen leren en groeien is ons motto. De kleinschalige school met een eigen identiteit staat in de wijk Wijdschild in een groene omgeving. De school valt onder het overkoepelende bestuur van Stichting OVO. De ouders, het team en de directie geven samen de school vorm. Wat betekent dit voor de ouders in het algemeen? Je kunt als ouder nauw betrokken zijn bij de basisschool van je kind. Helpen bij activiteiten, je expertise inzetten voor de school, snel nieuwe contacten maken met andere ouders, een goede relatie met de leerkrachten opbouwen en je bent lid van de vereniging. Onze school is meer dan alleen een school, waar je kennis overdraagt en vaardigheden aangeleerd krijgt. Het is een plek waar je kind wordt voorbereid om de wereld in te stappen. Uniek voor Gorinchem en omstreken.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Het unieke kind staat centraal
  • Samen leren en groeien
  • Leren samenleven
  • Kleinschalige school
  • Betekenisvol leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
251
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven