Junior College

Albertine Kehrerstraat 7 4207 MV Gorinchem

  • Schoolfoto van Junior College
  • Schoolfoto van Junior College
  • Schoolfoto van Junior College
  • Schoolfoto van Junior College

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De meeste verlofaanvragen zijn op tijd bekend om dit intern op te lossen. Dus dat is ook ons uitgangspunt. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

We werken bij ons op school in units. In unit 1 gaan de leerlingen die het aanbod krijgen van groep 1 en 2 op woensdag niet naar school.
We maken gebruik van een continuerooster met een half uur pauze tussendoor. In de pauze blijft de leerkracht in de groep om te eten met de leerlingen.


De lestijden zijn: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 - 14.30 uur. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op Junior en Tiener College werken we 's ochtends aan de basisvakken: taal, spelling, begrijpend lezen, technisch lezen en rekenen. 's Middags hebben we ateliers waarin we verschillende doelen aan bod laten komen die passen bij ons kernconcept. Dit zijn doelen uit bijvoorbeeld: de zaakvakken en Engels. Daarnaast hebben we een muziek- en gymatelier. 

Lestijden Junior College unit 1 (groep 1-2-3) en 2 (groep 4-5-6):
Maandag, dinsdag, woensdag (groep 1 en 2 zijn vrij) donderdag en vrijdag van 8.30 - 14.30 uur. 

Lestijden Tiener College TC 1/2 (groep 7/8):
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.45 - 14.45 uur. 


Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Kiezen voor Junior College is een bewuste keuze voor ouders en kinderen. We verbinden ons eraan dat onze school het beste uit het kind naar boven haalt en dat we schouder aan schouder staan met ouders.

Meerdere leeftijdsgroepen zitten bij ons in een unit bij elkaar, waar ze van en met elkaar leren. Met de keuze voor het werken in units komen we tegemoet aan de verschillen tussen kinderen. Het ene kind is bijvoorbeeld eerder toe aan lezen dan het andere kind. Door het werken in units is er meer ruimte voor maatwerk en uitleg op niveau. We kijken hier dus niet naar de leeftijd van het kind, maar wel naar de ontwikkeling. Ook is er de mogelijkheid om vanuit de ene unit aan te sluiten bij instructies van een andere unit. Hierdoor is de overgang tussen de units vloeiender.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

  • Door het werken in units kunnen we leerlingen op een persoonlijke manier begeleiden. Belangrijk hierbij is wel dat we voldoende handen in de klas hebben door de inzet van onderwijsassistenten en stagiaires. Dit blijft soms schuren. 
  • We vinden het belangrijk dat we iedere keer een zorgvuldige afweging maken of wij leerlingen met een bepaalde ondersteuningsbehoefte kunnen geven wat ze nodig hebben. Dit zorgt voor balans in de groepen.


Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven