Junior College

Albertine Kehrerstraat 7 4207 MV Gorinchem

  • Schoolfoto van Junior College
  • Schoolfoto van Junior College
  • Schoolfoto van Junior College
  • Schoolfoto van Junior College

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij het Junior College.

Ieder kind is nieuwsgierig en wil graag leren. Als je onze school binnen loopt, voel je deze energie. We creëren een betekenisvolle leeromgeving waarin kinderen kunnen ontdekken, onderzoeken en nieuwsgierig mogen zijn. Leren doe je vooral door heel veel te spelen, te ervaren, te doen, door verrast te worden. Hier op school krijg je de tijd, ruimte, uitdaging en het vertrouwen om je al spelend te ontwikkelen en grip te krijgen op de wereld om je heen. We leren zoveel mogelijk vanuit de echte wereld, met echte materialen. Van ruimtelijk spel en materialen werken we toe naar het platte vlak. Iedereen ontwikkelt zich in zijn eigen tempo.

Meerdere leeftijdsgroepen zitten bij ons in een unit bij elkaar, waar ze van en met elkaar leren. Met de keuze voor het werken in units komen we tegemoet aan de verschillen tussen kinderen. Het ene kind is bijvoorbeeld eerder toe aan lezen dan het andere kind. Door het werken in units is er meer ruimte voor maatwerk en uitleg op niveau. We kijken hier dus niet naar de leeftijd van het kind, maar wel naar de ontwikkeling. Ook is er de mogelijkheid om vanuit de ene unit aan te sluiten bij instructies van een andere unit. Hierdoor is de overgang tussen de units vloeiender.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Nieuwsgierigheid
  • Energiek
  • Verbinding
  • Kennisbewust
  • Respectvol

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
60
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven