Junior College

Albertine Kehrerstraat 7 4207 MV Gorinchem

  • Schoolfoto van Junior College
  • Schoolfoto van Junior College
  • Schoolfoto van Junior College
  • Schoolfoto van Junior College
  • Schoolfoto van Junior College

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij het Junior College.

Ieder kind is nieuwsgierig en wil graag leren. Als je onze school binnen loopt, voel je deze energie. We creëren een betekenisvolle leeromgeving waarin kinderen kunnen ontdekken, onderzoeken en nieuwsgierig mogen zijn. Leren doe je vooral door heel veel te spelen, te ervaren, te doen, door verrast te worden. Hier op school krijg je de tijd, ruimte, uitdaging en het vertrouwen om je al spelend te ontwikkelen en grip te krijgen op de wereld om je heen. We leren zoveel mogelijk vanuit de echte wereld, met echte materialen. Van ruimtelijk spel en materialen werken we toe naar het platte vlak. Iedereen ontwikkelt zich in zijn eigen tempo.

Meerdere leeftijdsgroepen zitten bij ons in een unit bij elkaar, waar ze van en met elkaar leren. Met de keuze voor het werken in units komen we tegemoet aan de verschillen tussen kinderen. Het ene kind is bijvoorbeeld eerder toe aan lezen dan het andere kind. Door het werken in units is er meer ruimte voor maatwerk en uitleg op niveau. We kijken hier dus niet naar de leeftijd van het kind, maar wel naar de ontwikkeling. Ook is er de mogelijkheid om vanuit de ene unit aan te sluiten bij instructies van een andere unit. Hierdoor is de overgang tussen de units vloeiender.

Momenteel hebben we drie units: unit 1 (groep 1-2-3), unit 2 (groep 4-5-6) en unit 3 (groep 7-8).

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Nieuwsgierigheid
  • Energiek
  • Verbinding
  • Kennisbewust
  • Respectvol

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 1 februari 2023 hadden we 72 leerlingen. We zien dat we groeien vanuit unit 1.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
63
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

LOGOS wil door de hele organisatie een veilig klimaat scheppen, dat je herkent aan respect, vertrouwen en acceptatie.
Een veilig klimaat is een voorwaarde om een optimale leer- en werkomgeving te creëren. Om hieraan te werken hebben we een gedragscode opgesteld. Deze is bestemd voor alle mensen die nauw bij LOGOS betrokken zijn: de leerlingen en hun ouders, stagiaires en alle andere personen die werkzaamheden (professioneel en vrijwillig) in de scholen verrichten.
We verwachten dat alle betrokkenen zich aan deze gedragscode houden. De gedragscode staat op de website van LOGOS, je kunt de gedragscode ook op school aan de directeur vragen. 

Terug naar boven