CBS Het Kleurenlint

Kruithoorn 7 4208 CJ Gorinchem

  • Schoolfoto van CBS Het Kleurenlint
  • Schoolfoto van CBS Het Kleurenlint
  • Schoolfoto van CBS Het Kleurenlint
  • Schoolfoto van CBS Het Kleurenlint

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

We zijn blij met de mooie, bovengemiddelde totaalscore uit de leerlingenenquête!

De lage score op Voorzieningen is herkenbaar: tijdens de enquête zaten we nog in het oude gebouw. De kinderen zijn nu dolblij met hun mooie nieuwe school!  

Kinderen geven net als hun ouders aan dat ze minder tevreden zijn over het gepersonaliseerd leren: het maatwerk in onderwijs om aan te sluiten bij elke kind. We zijn bezig om een nieuwe methode te kiezen voor Wereldoriëntatie, waarin veel aandacht is voor het leren leren en onderzoekend leren van de kinderen. De praktische (digitale) vaardigheden die de kinderen graag willen ontwikkelen komen ook ruim aan bod in de nieuwe methode voor Wereldoriëntatie. Die methode voeren we schooljaar 2022/2023 in groep 3 tot en met 8 en sluit aan bij het ontdekkend leren van de kleuters.  In ons jaarplan staan ontwikkeldoelen om dit maatwerk leren verder uit te werken.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

We zijn blij met de vele positieve scores uit de ouderenquête!
Veel ouders (meer dan landelijk gemiddeld) zijn tevreden over de Leerkracht, de Sfeer, het Onderwijs, de Veiligheid en de Algemene ontwikkeling.

Minder ouders (dan landelijk gemiddeld) geven aan dat ze tevreden zijn over het gepersonaliseerd leren: het maatwerk in onderwijs om aan te sluiten bij elke kind. We hebben daar zelf al actie op ondernomen.

  • Inmiddels heeft het team bijscholing gehad in het onderwijs aan hoog- en meerbegaafde kinderen.
  • Daarnaast zijn we bezig om een methode te kiezen voor Wereldoriëntatie, waarin veel aandacht is voor het leren leren en onderzoekend leren van de kinderen. Die methode voeren we schooljaar 2022/2023 in groep 3 tot en met 8 en sluit aan bij het ontdekkend leren van de kleuters. 
  • In ons jaarplan staan ontwikkeldoelen om dit maatwerk leren verder uit te werken

De communicatie met ouders geven we een impuls door meer onderdelen van de ouderapp Parro open te stellen voor ouders: de jaarkalender en het ouderportaal.

De lage score op Voorzieningen is logischt: tijdens de enquête zaten we nog in het oude gebouw. In een volgende tevredenheidsenquête zal dit punt vast heel hoog scoren dankzij ons prachtige nieuwe gebouw.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven