CBS Het Kleurenlint

Kruithoorn 7 4208 CJ Gorinchem

  • Schoolfoto van CBS Het Kleurenlint
  • Schoolfoto van CBS Het Kleurenlint
  • Schoolfoto van CBS Het Kleurenlint
  • Schoolfoto van CBS Het Kleurenlint
  • Schoolfoto van CBS Het Kleurenlint

In het kort

Toelichting van de school

Het Kleurenlint is in de nieuwe wijk Hoog Dalem in Gorinchem-Oost een fijne, uitdagende en sterke basisschool voor uw kind. Ons onderwijs is gericht op groei: persoonlijk, toekomstgericht en wereldwijs. Uw kind merkt dat aan de balans in de ochtendlessen, waarin het een stevige cognitieve basis ontwikkelt in lezen, taal en rekenen, terwijl er in de middag alle ruimte is om spelend, bewegend, ontdekkend en onderzoekend te leren. Ieder op een eigen niveau. In uitdagende thema’s staan persoonlijke ontwikkeling, leren in de ontmoeting en de open, brede kijk op de wereld centraal.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ontdekken
  • Ontwikkelen
  • Ontmoeten
  • Kanjerschool
  • Christelijke identiteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

CBS Het Kleurenlint is een fijne school in Gorinchem Oost. We verwachten dat het leerlingenaantal nog wat zal toenemen door de bouw van de nieuwbouwwijk.  

De planning is dat de kinderen vanaf eind 2021 les krijgen in onze nieuwe school, die op een steenworp afstand ligt van ons huidige gebouw. Daar blijven we tot de nieuwe school helemaal af is, zodat de kinderen geen last hebben van bouwgeluiden. Het nieuwe gebouw biedt voldoende ruimte aan onze leerlingen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
42
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven