Daltonschool De Poorter

Schepenenstraat 5 4204 BL Gorinchem

  • Schoolfoto van Daltonschool De Poorter
  • Schoolfoto van Daltonschool De Poorter
  • Schoolfoto van Daltonschool De Poorter
  • Schoolfoto van Daltonschool De Poorter
  • Schoolfoto van Daltonschool De Poorter

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze onze school. Daarom is onze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat willen we u graag vertellen. Met ons verhaal bij onze eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, u krijgt een betrouwbaar beeld van onze school en van wat we doen aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Op De Poorter kom je VER!
  • VER = veilig, eerlijk, rustig
  • Daltononderwijs
  • Vreedzame School
  • Gastvrij

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. U ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober 2022 stond ingeschreven op onze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. Wij vertellen u graag meer over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
142
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Bij schooltijden en opvang tonen we hoe onze school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De bijlagen A t/m D van ons Veiligheidsplan liggen ter inzage bij de directie.

Terug naar boven