Samen Onderweg

Stalkaarsen 17 a 4205 PG Gorinchem

  • Een kind leert hier andere woorden dan thuis. Met deze woorden begrijpen kinderen beter waar mensen over spreken en snappen ze teksten beter
  • Zo gaan we om met elkaar en onze spullen: netjes, aardig en rustig
  • Samen Onderweg biedt elk kind persoonlijke aandacht, heldere kaders en een voorspelbare omgeving.
  • We vinden het belangrijk dat leerlingen en medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich veilig en gezien voelen.
  • Schoolfoto van Samen Onderweg

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Schuttersplein
Eens in de twee jaar houden we LOGOS-breed een tevredenheidspeiling. Ouders en kinderen vullen hiervoor de vragenlijsten van DUO in.  Uit de peiling van oktober/november 2021 blijkt dat de kinderen heel tevreden zijn over hun school SOW Schuttersplein. Ze geven de locatie een hele mooie 8,2. Het gepersonaliseerd leren, de leerkracht en de voorzieningen scoren het hoogst.  

Goudoever
Alle kinderen zijn positief als het gaat om de algehele tevredenheid. Ze geven de school een prachtige 8,8 (landelijk 8,2). Over het onderwijs, de leerkracht en ook de veiligheid zijn de meeste kinderen tevreden. Net als op de andere locatie is de score lager op de praktische vaardigheden. Deze kinderen zijn het minste tevreden met de voorzieningen, zoals een fijn schoolplein.  

Over de praktische vaardigheden zijn op beide locaties niet alle kinderen even tevreden. Inmiddels hebben alle kinderen een chromebook waarmee ze praktisch aan de slag kunnen en het team is van plan om een leerlijn in digitale geletterdheid (met o.a. ICT-gebruik en mediawijsheid) te ontwikkelen.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Schuttersplein   

Het beeld dat de ouders van Schuttersplein ons teruggeven, komt overeen met dat van de kinderen. 95% van de ouders is positief als er naar de algemene tevredenheid wordt gevraagd. Ze geven ons een hele mooi bovengemiddeld rapportcijfer 8,1 (landelijk is dat een 7,6). Daar zijn we natuurlijk blij mee!

De uitkomsten helpt ons om de school weer een stapje verder te brengen. De onderzoeksuitkomst voor gepersonaliseerd leren bevestigt ons in ons eigen doel om het maatwerk in onderwijs verder te versterken. Dat doen we door nog meer aandacht te hebben voor leerlingen met leerproblemen en leerlingen die goed kunnen leren meer uitdaging te bieden.  

Goudoever
Een 13 ouders van SOW Goudoever hebben de moeite genomen om deze vragenlijst in te vullen. Dat is fijn! Deze kleine groep is unaniem positief als het gaat om de algehele tevredenheid (100%). Ze geven ons een mooie 8.0 (landelijk 7,6) als rapportcijfer voor het totaal. Vooral over de leerkrachten, het gepersonaliseerde leren en de algemene ontwikkeling van kinderen zijn deze ouders goed te spreken!  Deze onderdelen maken ons onderwijs zo krachtig.      

Er zijn positieve en negatieve geluiden over hoe tevreden ouders zijn over de sociale veiligheid. Deze nemen we heel serieus. Sinds dit schooljaar werken we met de Kwink-methode aan een prettige veilige sfeer in de school. De start van die methode was 2 maanden voor dit onderzoek. De kinderen merken al verschil en geven dat ook aan in het onderzoek. We gaan ook ouders nog meer betrekken bij deze aanpak.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven