Samen Onderweg

Stalkaarsen 17 a 4205 PG Gorinchem

Schoolfoto van Samen Onderweg

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hĂșn verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • identiteit
  • onderwijs centraal
  • veiligheid/pedagogisch klimaat
  • opbrengstgericht
  • professionaliteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Stabilisatie.

Het leerlingenaantal is stabiel, op de hoofdlocatie is wel groei zichtbaar. .Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
319
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

\

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven