Samen Onderweg

Stalkaarsen 17 a 4205 PG Gorinchem

 • Een kind leert hier andere woorden dan thuis. Met deze woorden begrijpen kinderen beter waar mensen over spreken en snappen ze teksten beter
 • Zo gaan we om met elkaar en onze spullen: netjes, aardig en rustig
 • Samen Onderweg biedt elk kind persoonlijke aandacht, heldere kaders en een voorspelbare omgeving.
 • We vinden het belangrijk dat leerlingen en medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich veilig en gezien voelen.
 • Schoolfoto van Samen Onderweg

In het kort

Toelichting van de school

De beide Samen Onderweg-locaties zijn het hart van hun wijk. De kinderen leren hier dat respect, begrip voor elkaar en gelijkwaardigheid altijd belangrijk zijn. Onderwijs maken we samen met enthousiaste (hulp)ouders.

 • De aanpak van SOW locatie Schuttersplein zorgt dat kinderen 100% bij de les blijven en naar hun mogelijkheden presteren. Kinderen en ouders ervaren de warmte en betrokkenheid van de leerkrachten, én de discipline om veel te leren. Er is veel aandacht voor taal, lezen en rekenen. 
 • SOW locatie Goudoever is een kleine school met een duidelijke structuur. Het betrokken team verzorgt uitstekend onderwijs. Iedereen kent elkaar. Sommige kinderen zijn nieuwkomers in Nederland. Daarom besteden we veel tijd aan taal , lezen en rekenen. Ook leren we over andere leefwijzen en godsdiensten. Voor de peuters is er de Voorschool.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Rust en structuur
 • Uitstekende basis
 • Kansrijk onderwijs
 • Focus op woordenschat
 • Actief burgerschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
321
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven