Meander, locatie JP Waale

Herman de Ruijterstraat 34 4206 ZM Gorinchem

Schoolfoto van Meander, locatie JP Waale

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respect
  • Vertrouwen
  • Rust
  • Samen
  • Doorzetten

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool J.P.Waale staat in een wijk die volop in ontwikkeling is: de Lingewijk. Mede hierdoor groeit het aantal leerlingen op de J.P.Waale. De school maakt dan ook gebruik van twee gebouwen aan de Herman de Ruijterstraat.

Het hoofdgebouw, waarin de onderbouw (3 kleutergroepen en de groepen 3 en 4) gehuisvest zijn. In dit gebouw is ook een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en kan gebruik worden gemaakt van de BSO (verzorgd door SKG).

Onze dependance, waarin onze bovenbouwgroepen (gr. 5 t/m 8) les krijgen. Hier is ook een BSO Plus-ruimte van SKG ondergebracht.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
238
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven