Jenaplanschool De Kleine Akkers

Burg Philipsenstraat 2 5051 CR Goirle

  • optimaal, voor groot en klein.
  • komen tot hun recht.
  • Schoolfoto van Jenaplanschool De Kleine Akkers

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij kiezen er als school voor om ons advies aan de leerlingen m.b.t. het voortgezet onderwijs altijd uit te brengen voordat de leerlingen de IEP eindtoets gemaakt hebben. Wij baseren ons advies op de gehele schoolcarrière en nemen daarin alle aspecten van de ontwikkeling van de leerling mee. Hierdoor is het advies voor het vervolgonderwijs niet afhankelijk van een eventuele goede of minder goede eindtoets.

Doordat er op onze school maar kleine groepen leerlingen tegelijk de school verlaten en individuele resultaten dus veel invloed hebben op het schoolgemiddelde, kunnen de Cito eindtoets resultaten per schooljaar sterk van elkaar verschillen.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten worden door methodetoetsen en CITO toetsen vanaf groep 3 gemonitord. Deze opbrengsten worden geëvalueerd door de boeren die in dit vakgebied expert zijn. Daarna wordt het besproken met het team de ontwikkelcoach zorgt ervoor dat er schoolbreed een analyse wordt gemaakt en besproken. Vanuit deze analyse volgen er interventies per vakgebied voor de komende ontwikkelperiode. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven