Jenaplanschool De Kleine Akkers

Burg Philipsenstraat 2 5051 CR Goirle

  • optimaal, voor groot en klein.
  • komen tot hun recht.
  • Schoolfoto van Jenaplanschool De Kleine Akkers

In het kort

Toelichting van de school

Beste bezoeker,

Wij heten u van harte welkom op het SchoolVenster van jenaplanschool de Kleine Akkers. Dit SchoolVenster geeft u informatie over jenaplanschool de Kleine Akkers. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Neem gerust ook eens een kijkje op onze website www.kleineakkers.nl.

Team De Kleine Akkers

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen duurzaam groeien
  • Ontwikkelkansen benutten
  • Kwaliteiten en talenten
  • vanuit vertrouwen, veerkracht
  • en eigenaarschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Aan het begin van dit schooljaar telde onze school 128 kinderen. Deze zijn verdeeld over 6 groepen. Door deze kleine groepen van gemiddeld 22 leerlingen, is het mogelijk om de kinderen de aandacht te geven die ze verdienen.

In iedere groep hebben we drie leerjaren geclusterd. We hebben twee onderbouwgroepen (leerjaar 0, 1 en 2), twee middenbouwgroepen (leerjaar 3, 4 en 5) en twee bovenbouwgroepen (leerjaar 6, 7 en 8). Door de verschillen tussen kinderen te gebruiken leren de kinderen niet alleen van de leerkracht, maar ook van elkaar. Een kind blijft drie jaar in een groep maar zal ieder jaar een andere rol krijgen, die van “jongste”, “middelste” en “oudste”. Door kinderen bij dit proces te betrekken ontstaat er een natuurlijk respect voor de onderlinge verschillen. Dit is de kern van ons positieve pedagogische klimaat waardoor ieder kind zich op onze school thuis kan voelen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
139
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven