Basisschool Kameleon

Tamboerstraat 4 5051 JP Goirle

  • Schoolfoto van Basisschool Kameleon
  • Schoolfoto van Basisschool Kameleon
  • Schoolfoto van Basisschool Kameleon
  • Schoolfoto van Basisschool Kameleon

Het team

Toelichting van de school

Het huidige team is een jong, dynamisch en ervaren team met kennis op diverse gebieden.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Voor de vervanging van leerkrachten wordt gebruik gemaakt van de invalpoule en de extra inzet van eigen personeel. Wanneer dit niet mogelijk is bekijken we de mogelijkheid een "Qrabbelaar" (creatief docent) in te zetten. Uitgangspunt is het zoveel mogelijk continueren van het leerproces.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Ons team bestaat uit zo'n 15 enthousiaste teamleden, waaronder een directeur, intern begeleider, leerkrachten, leerkrachtondersteuners, onderwijsassistent en twee conciërges. Het team wordt aangevuld door stagiaires van verschillende opleidingen zoals de pabo, pedagogiek en de dansacademie. 

Naast het aanbod tijdens lestijd, verzorgen wij een gevarieerd aanbod in het kader van de Rijke Schooldag, waaraan alle kinderen gratis deel kunnen nemen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De school hanteert de richtlijnen voor onderwijstijd van het ministerie van onderwijs. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De school hanteert de richtlijnen voor onderwijstijd van het ministerie van onderwijs. 

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het schoolondersteuningsprofiel is te lezen op onze website www.kameleon-goirle.nl. 

Op onze school worden we ondersteund door een Begeleider Passend Onderwijs die ons ondersteunt bij de realisatie van Thuisnabij Passend Onderwijs. De BPO-er is onderdeel van het BPO team dat samenwerkt binnen de buurt Goirle Alphen Riel. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Ambitie Wijk, Speelleercentrum (WSLC)  

In ons WSLC leren kinderen zichzelf, de ander en de wereld om hen heen kennen. Vanuit die wereld om hen heen dragen we gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor een doorgaande ontwikkeling van 0-13 jaar waarbij het leggen van een stevige basis, het creëren van kansen en brede ontwikkeling vanuit een veilig pedagogisch klimaat centraal staan. Dit middels de invulling van een rijke schooldag en vanuit een WSLC dat buiten de reguliere schooltijden geopend is.

Ambitie didactisch  

In ons WSLC bieden we kwalitatief goed onderwijs waarmee een stevig fundament voor de toekomst wordt gelegd. Daarmee geven wij aan dat we de kernvakken rekenen, taal en lezen belangrijk vinden. We kennen onze kinderen, stellen ambitieuze doelen en passen ons aanbod vanuit de HGW cyclus aan. Dit doen we samen met het kind en diens ouders.  Wij bieden extra ondersteuning in en buiten de groep. 

Ambitie pedagogisch 

In ons WSLC zorgen we samen, met iedereen die er onderdeel van is, voor een fijne plek waar je samen kunt leren, spelen, leven en groeien. Dit doen we door onze verwachtingen duidelijk te maken, respectvol met elkaar om te gaan, elkaar aan te spreken wanneer nodig en elkaar aan te moedigen wanneer gewenst. Hiervoor werken we met een breed gedragen aanpak rondom gewenste omgangsvormen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op onze schoolwerken wij met de methode Schatkist. Wij vinden het belangrijk dat kinderen een stevig fundament ontwikkelen. Middels deze methode waarborgen wij het aanbod voor het jonge kind.

Terug naar boven