Basisschool Kameleon

Tamboerstraat 4 5051 JP Goirle

  • Schoolfoto van Basisschool Kameleon
  • Schoolfoto van Basisschool Kameleon
  • Schoolfoto van Basisschool Kameleon
  • Schoolfoto van Basisschool Kameleon

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen
  • Creativiteit
  • Humor
  • Autonomie
  • verTrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We zijn een kleinschalige school, waarbij de leerlingprognose van de gemeente uitwijst dat we een stabiel leerlingenaantal zullen houden.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
100
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Sinds schooljaar 2022-2023 verzorgen wij ons aanbod Rijke Schooldag. Hierin bieden we een diversiteit aan activiteiten aan. We willen kinderen hiermee de gelegenheid geven hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Het aanbod is gratis en daarmee voor elk kind beschikbaar. De kinderen kunnen zich per blok van ongeveer 5 weken aanmelden voor een activiteit. Wanneer kinderen zich aanmelden verwachten we van ze dat ze alle 5 de keren aanwezig zijn. Deelname is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. We houden bij het organiseren van het aanbod rekening met de wensen van kinderen. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven