Basisschool 't Schrijverke

Guido Gezellelaan 137 5051 ML Goirle

  • Schoolfoto van Basisschool 't Schrijverke
  • Schoolfoto van Basisschool 't Schrijverke
  • Peter de Baar

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Beweging
  • Passie
  • Verbondenheid
  • Positief
  • Nieuwsgierig

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school staat in de wijk Groote Akkers in Goirle. De kinderen zijn afkomstig vanuit de wijk maar ook uit andere delen van Goirle. Gezien de geografische ligging betrekken we ook veel kinderen uit Tilburg.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
535
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De kinderen van de groepen 5 t/m 8 vullen jaarlijks vragenlijsten in ten behoeve van de sociale veiligheid op school. We gebruiken hiervoor de module Zien van Parnassys.

Jaarlijks wordt de koppeling naar de inspectie in orde gemaakt.

Terug naar boven