Basisschool 't Schrijverke

Guido Gezellelaan 137 5051 ML Goirle

  • beweging - passie - positief - verbondenheid
  • Schoolfoto van Basisschool 't Schrijverke
  • Schoolfoto van Basisschool 't Schrijverke
  • Schoolfoto van Basisschool 't Schrijverke

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Beweging
  • Passie
  • Verbondenheid
  • Positief

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

't Schrijverke staat in de wijk Groote Akkers in Goirle. Veel van de kinderen, vaak Schrijverkes genoemd, komen uit de Goirlese wijken De Groote Akkers, Hoge Wal, Abcoven, Grobbendonck en De Boschkens. Ook komen er Schrijverkes uit andere wijken in Goirle en Tilburg.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
496
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het IEP LVS bevat ‘self-assessment’-instrumenten waarmee het kind inzicht krijgt in zijn eigen profiel: sociaal-emotionele ontwikkeling, leeraanpak, creatief vermogen. De resultaten op deze instrumenten tonen we via spindiagrammen die weergeven in welke mate een kind vindt dat bepaalde aspecten op hem of haar van toepassing is. Dit beeld, in combinatie met het beeld van de leerkracht en zijn ouder(s)/verzorger(s) geeft een leerling Inzicht in zijn Eigen Profiel (IEP).Vanuit de wet Veilgheid op School ben je verplicht om sociale veiligheid en welbevinden te monitoren in groep 7 en 8. Daarvoor hebben wij een koppeling met 'Vensters'.

Terug naar boven