RK Basisschool Holtkamp

Joseph Lunslaan 5 4463 CV Goes

  • Schoolfoto van RK Basisschool Holtkamp
  • Schoolfoto van RK Basisschool Holtkamp
  • Schoolfoto van RK Basisschool Holtkamp
  • Schoolfoto van RK Basisschool Holtkamp
  • Schoolfoto van RK Basisschool Holtkamp

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De leerlingen gaven in het schooljaar een 7.8 aan de Holtkampschool
Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De ouders gaven in 2022 een 8 aan de Holtkampschool. Het aantal respondenten was echter dermate laag  (16%) dat het onderzoek niet als betrouwbaar kan worden beschouwd.

We willen onderzoeken op welke wijze wij een hogere respons kunnen realiseren om een betrouwbare uitslag te krijgen.

Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven