RK Basisschool Holtkamp

Joseph Lunslaan 5 4463 CV Goes

  • Schoolfoto van RK Basisschool Holtkamp
  • Schoolfoto van RK Basisschool Holtkamp
  • Sinds 27 november 2019 hebben we een Tiny Forest met de naam De Mini Tuin
  • Vanaf groep 5 komen er kinderen in de Leerlingenraad. Zij praten dan mee over vele zaken.
  • Het schoolteam van 2020-2021

In het kort

Toelichting van de school

Beste bezoeker van onze homepage.

We heten u van harte welkom op onze homepage, kijkt u gerust eens rond op onze website. Hier kunt u alle informatie vinden over onze school. Uiteraard hopen we dat het voor u aanleiding geeft om contact met ons te zoeken.

Wie weet tot ziens en anders heel veel plezier op onze website!

Team Holtkampschool

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Taalschool
  • Vernieuwend
  • Enthousiast team
  • Veel aandacht voor 't individu
  • Ruimte voor ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op de Holtkampschool zitten op het ogenblik 284 leerlingen, verdeeld over 13 groepen. Eén groep van groep 1, twee groepen van groep 1/2, twee groepen 3,  groep 4, groep 4/5 groep 5, 2 groepen 6, groep  7 , groep 7/8 en 1 groep van 8.

Onze groepen zijn op het ogenblik niet groter dan 25 kinderen. Dit is ook ons streven. In onze aparte groep 1 stromen de jongste kinderen binnen. Daar kunnen de kinderen wennen aan de schoolregels. Wanneer ze al iets langer op school zijn, kunnen deze kinderen doorstromen naar de groep 1/2. Verder hebben we een schakelklas, waarin kinderen van groep 2 zitten, die een taalachterstand hebben (dit kan een medische of een culturele oorzaak hebben) en op woensdag is er een klimopklas. In deze klas zitten de kinderen die iets verder zijn dan de gemiddelde kinderen. Zij krijgen dan meer uitdagende opdrachten en opdrachten die op hun niveau zijn en in de rest van de week kunnen maken.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
278
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven