RK Basisschool Holtkamp

Joseph Lunslaan 5 4463 CV Goes

  • Schoolfoto van RK Basisschool Holtkamp
  • Schoolfoto van RK Basisschool Holtkamp
  • Schoolfoto van RK Basisschool Holtkamp
  • Schoolfoto van RK Basisschool Holtkamp
  • Schoolfoto van RK Basisschool Holtkamp

In het kort

Toelichting van de school

Dag bezoeker,

Bent u op zoek naar een mini-maatschappij? Een school waarop kinderen, ouders en onderwijsprofessionals zichzelf mogen zijn? Eigentijds onderwijs door een betrokken team in verbinding met u, uw kind en de wereld om ons heen? Dan hebt u de juiste school gevonden.

Kijkt u vooral rond en schroom niet op contact met ons op te nemen voor een rondleiding.

Team Holtkampschool

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Wij zijn een mini-maatschappij
  • waar jij jezelf kunt zijn
  • je krijgt eigentijds onderwijs
  • door een betrokken team
  • in verbinding met jou!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Er gaan gemiddeld 275 leerlingen naar de Holtkampschool. Elk jaar bekijkt de school over hoeveel groepen deze leerlingen worden verdeeld.

We proberen de groepen zo klein mogelijk te formeren zodat er voldoende aandacht voor de kinderen beschikbaar is. Door inzet van onderwijsondersteunende professionals (onderwijsassistenten en leraarondersteuners) proberen we tegemoet te komen aan de (specifieke) onderwijsbehoeften van de groep en leerlingen.

Wij hebben als doel gesteld dat alle leerlingen binnen de Holtkampschool die over een langere periode groei doormaken en waarbij het welbevinden in orde is bij ons op school blijven. Om dat te bewerkstelligen willen we professionaliseringsthema’s rondom passend onderwijs behandelen. Zo kunnen wij de teamvaardigheden, -kennis of het -handelen laten groeien en een completer aanbod voor meer leerlingen bieden.

Op de Holtkampschool hebben wij een (flexibele) plusklas waarin leerlingen van groep 5 tot en met 8 onderzoeksvaardigheden ontwikkelen. Ook krijgen zij verrijking en verdieping aangeboden.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
267
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven