RK Basisschool Holtkamp

Joseph Lunslaan 5 4463 CV Goes

  • Schoolfoto van RK Basisschool Holtkamp
  • Schoolfoto van RK Basisschool Holtkamp
  • Schoolfoto van RK Basisschool Holtkamp
  • Een groot gedeelte van het team
  • Sinds 27 november 2019 hebben we een Tiny Forest met de naam De Mini Tuin

In het kort

Toelichting van de school

Beste bezoeker van onze homepage.

We heten u van harte welkom op onze homepage, kijkt u gerust eens rond op onze website. Hier kunt u alle informatie vinden over onze school. Uiteraard hopen we dat het voor u aanleiding geeft om contact met ons te zoeken.

Wie weet tot ziens en anders heel veel plezier op onze website!

Team Holtkampschool

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Taalschool
  • Vernieuwend
  • Enthousiast team
  • Veel aandacht voor 't individu
  • Ruimte voor ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op de Holtkampschool zitten op het ogenblik 277 leerlingen, verdeeld over 13 groepen. Twee groepen van groep 1, twee groepen van groep 2, twee groepen van 3, twee groepen van groep 4, twee groepen van 5, 1 groep van 6, 1 groep van 7 en 1 groep van 8.

Met name de groepen 1 proberen we zo klein mogelijk te houden, zodat de kinderen die komen wennen niet meteen in een grote groep komen. Hier kunnen ze dan aan de schoolregels wennen.

Weergave

Leerlingen
271
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven