Basisschool De Wingerd

Hilleweg 3 4464 JA Goes

 • Schoolfoto van Basisschool De Wingerd
 • Schoolfoto van Basisschool De Wingerd
 • Schoolfoto van Basisschool De Wingerd
 • Schoolfoto van Basisschool De Wingerd
 • Schoolfoto van Basisschool De Wingerd

In het kort

Toelichting van de school

De Wingerd is een basisschool voor onderwijs aan leerlingen van 4 t/m 12 jaar die wordt vormgegeven vanuit Bijbelse overtuiging. Onze leerkrachten leven en werken vanuit hun persoonlijke relatie met Jezus Christus. De leerkrachten begeleiden leerlingen naar een levenswijze die gebaseerd is op een relatie met de levende God. De Bijbel is onze bron in onze dagelijkse omgang met de leerlingen, collega’s, ouders en anderen.

De Wingerd

 1. heeft een herkenbare en doorleefde identiteit.
 2. geeft uitstekend onderwijs en heeft een duidelijke visie.
 3. heeft een lerende cultuur
 4. heeft een open en veilig schoolklimaat.
 5. leert de leerlingen van betekenis te zijn voor de samenleving.

Om de christelijke identiteit praktisch in te kunnen vullen en de normen en waarden beter vorm te geven hanteert De Wingerd samen met alle scholen van LEV-WN de volgende kernwaarden:

 • Liefde
 • Passie
 • Verbinding
 • Vertrouwen
 • Eigenaarschap

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Liefde
 • Passie
 • Verbinding
 • Vertrouwen
 • Eigenaarschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
228
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Wingerd voldoet ruim aan de eis van in totaal 7520 lesuren in acht jaar tijd. De vakanties en vrije dagen wisselen per schooljaar. Ruim voorafgaand aan het nieuwe cursusjaar worden deze aan de ouders doorgegeven. Die informatie is ook te vinden op de website.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven