Alberoschool CBS 't Noorderlicht

Johnsonlaan 54A 4463 GW Goes

 • We vinden het belangrijk om niet alleen binnen, maar ook de ruimte buiten de school te gebruiken voor ons onderwijs.
 • We hebben door het jaar verschillende activiteiten waarbij kinderen van verschillende groepen met en van elkaar leren.
 • Iedere week mengen de groepen 1 t/m 3 en groep 4 t/m 8. Ze gaan dan aan de slag met een variatie aan creatieve opdrachten.
 • We werken met een variatie aan tafels en stoelen binnen de groepen om het bewegen tijdens de dag te optimaliseren
 • CBS 't Noorderlicht vindt wetenschap & techniek erg belangrik. Dit wordt daarom ook aageboden in de lessen.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In het voorjaar van 2021 werden de tevredenheidsmetingen voor ouders, leerlingen en personeel van onze school weer afgenomen

Wij vinden het heel erg belangrijk de mening te horen over de school. Het is voor ons van belang dat veel ouders en leerlingen reageren. Een respons van 30% of meer geeft een reële weergave van de werkelijkheid. Van de ouders heeft 44% gereageerd. We zijn heel erg blij met deze input. Ouders zijn over het algemeen zeer tevreden over de gang van zaken op de school. 

De kinderen konden de vragenlijst op school invullen. Daar hebben we dan ook een respons van 95%

In het schooljaar 2020-2021 hebben we gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de leerlingvragenlijst 'sociale veiligheid' via Vensters PO af te nemen. Leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 hebben de vragenlijsten individueel en anoniem ingevuld. Met de uitkomst van deze enquête kunnen we  monitoren hoe kinderen de veiligheid ervaren en kunnen we, indien nodig, acties uitzetten. 

De leerlingen geven een goede tevredenheidsscore aan op de indicatoren. 

Tevredenheid
7,9

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

In februari 2019 is er een tevredenheidspeiling gehouden onder de ouders en leerlingen. De ouders geven ons gemiddeld een 7,1 en de leerlingen een 8,3. Deze resultaten stemden ons tevreden. De ouders hadden een respons van 33%, wat voor de validatie voldoende is. Bijna alle onderdelen scoorden voldoende tot goed.

Het was erg makkelijk geweest om bij een dergelijke uitslag achterover te gaan leunen maar dat is niet gebeurt. We hebben als team ingezoomd op gedetailleerder niveau en hebben conclusies getrokken. De MR heeft net als alle ouders terugkoppeling gekregen van de resultaten. 

aandachtspunten zijn:

 • Een doorgaande lijn in afspraken tussen groepen (hebben we afgelopen jaar al opgepakt, nu nog communiceren naar ouders);
 • Bij ruzies tussen leerlingen ook naar ouders communiceren hoe we dit opgepakt en afgehandeld hebben;
 • Bij gesprekken met directie ook navragen of ouders tevreden zijn over het verloop van het gesprek;
 • De leerlingen meer vertellen in de groepen over hun dagelijkse bezigheden;
 • In de groepen meer in gesprek over milieu en politiek. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven