Alberoschool CBS 't Noorderlicht

Johnsonlaan 54A 4463 GW Goes

 • We vinden het belangrijk om niet alleen binnen, maar ook de ruimte buiten de school te gebruiken voor ons onderwijs.
 • We hebben door het jaar verschillende activiteiten waarbij kinderen van verschillende groepen met en van elkaar leren.
 • Iedere week mengen de groepen 1 t/m 3 en groep 4 t/m 8. Ze gaan dan aan de slag met een variatie aan creatieve opdrachten.
 • We werken met een variatie aan tafels en stoelen binnen de groepen om het bewegen tijdens de dag te optimaliseren
 • CBS 't Noorderlicht vindt wetenschap & techniek erg belangrik. Dit wordt daarom ook aageboden in de lessen.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van 't Noorderlicht te Goes. In dit Venster kunt u informatie vinden over onze school. Deze informatie komt van het Ministerie, de onderwijsinspectie en de school zelf. Wij vinden het als school belangrijk dat middels VenstersPO een totaal beeld gegeven wordt van onze school. Het is voor ons een meerwaarde dat er niet één cijfer wordt gegeven, maar dat iedereen zich een beeld kan vormen van onze school op basis van deze informatie.

Namens het team van 't Noorderlicht

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Samen
 • Ontwikkeling
 • Welbevinden
 • Leren is leuk
 • Sportief

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We zijn een kleinschalige school met dit schooljaar 5 groepen: groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8 en een taalklas. In de taalklas wordt onderwijs verzorgd voor nieuwkomers in Nederland (6-12 jaar). Op maandag en dinsdag hebben wij ook nog een schakelklas. De schakelklas is er voor kinderen uit groep 2 die extra taalaanbod nodig hebben om op de andere dagen goed aan te kunnen sluiten in hun eigen groep.

Doordat we niet zo groot zijn kunnen we onze leerlingen goed begeleiden in hun onderwijsbehoeften. We kunnen onze aandacht goed aan alle kinderen besteden en de contacten met ouders zijn laagdrempelig en goed.

We vinden het fijn als leerlingen, ouders en leraren zich welkom voelen op onze school. "We kennen iedereen," zeggen de leerkrachten en leerlingen. Er is tijd en aandacht voor ieder kind. De lijnen tussen ouders en leerkrachten zijn kort.

Iedere ochtend staan er leerkrachten op het plein om iedereen welkom te heten op school. De leerkrachten begroeten de kinderen elke dag bij binnenkomst in de klas. Dit doen wij zodat iedereen zich gezien en gehoord voelt. Mocht er iets zijn dan kunnen we dit direct bespreken. Op die manier zorgen we ervoor dat iedereen fijn aan zijn of haar dag kan beginnen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
117
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven