Alberoschool CBS 't Noorderlicht

Johnsonlaan 54A 4463 GW Goes

  • We vinden het belangrijk om niet alleen binnen, maar ook de ruimte buiten de school te gebruiken voor ons onderwijs.
  • We hebben door het jaar verschillende activiteiten waarbij kinderen van verschillende groepen met en van elkaar leren.
  • Iedere donderdagmiddag mengen de groepen 1 t/m 4 en groep 5 t/m 8. Ze gaan dan aan de slag met een variatie aan creatieve opdrachten.
  • We werken met een variatie aan tafels en stoelen binnen de groepen om het bewegen tijdens de dag te optimaliseren
  • CBS 't Noorderlicht is de Wetenschap & Techniekschool van Zeeland. Iedere dinsdag gaan we aan de slag rondom een vraagstuk.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van 't Noorderlicht te Goes. In dit Venster kunt u informatie vinden over onze school. Deze informatie komt van het Ministerie, de onderwijsinspectie en de school zelf. Wij vinden het als school belangrijk dat middels VenstersPO een totaal beeld gegeven wordt van onze school. Het is voor ons een meerwaarde dat er niet één cijfer wordt gegeven, maar dat iedereen zich een beeld kan vormen van onze school op basis van deze informatie.

Namens het team van 't Noorderlicht

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Open voor iedereen
  • Sportief in wat we doen
  • Creatief in activiteiten
  • Eerlijk naar iedereen
  • Sfeervolle inrichting

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We zijn een kleinschalige school, waardoor we leerlingen goed kunnen begeleiden in hun onderwijsbehoeften. Dit is voor iedereen erg prettig werken. Op deze manier kunnen we goed de aandacht besteden aan alle kinderen en is er goed contact met ouders.

De leerlingen, leraren en ouders voelen zich welkom op school. Er is aandacht en een luisterend oor voor ieder kind, iedere leerkracht en iedere ouder. “We kennen iedereen,” zeggen de leerkrachten en de leerlingen. De lijnen zijn kort. Iedere ochtend staat er minstens één medewerker op het plein om iedereen welkom te heten en de leerkrachten begroeten de kinderen elke dag bij binnenkomst in de klas. Daarbij zien en voelen ze hoe iedereen het maakt.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
117
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven