Alberoschool CBS 't Noorderlicht

Johnsonlaan 54A 4463 GW Goes

  • We vinden het belangrijk om niet alleen binnen, maar ook de ruimte buiten de school te gebruiken voor ons onderwijs.
  • Op het plein kunnen de kinderen spelen op verschillende manier. Op de tegels en op het gras of in de Pannakooi.
  • We hebben door het jaar verschillende activiteiten waarbij kinderen van verschillende groepen met en van elkaar leren.
  • Iedere donderdagmiddag mengen de groepen 1 t/m 4 en groep 5 t/m 8. Ze gaan dan aan de slag met een variatie aan creatieve opdrachten.
  • We werken met een variatie aan tafels en stoelen binnen de groepen om het bewegen tijdens de dag te optimaliseren

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van 't Noorderlicht te Goes. In dit Venster kunt u informatie vinden over onze school. Deze informatie komt van het Ministerie, de onderwijsinspectie en de school zelf. Wij vinden het als school belangrijk dat middels VenstersPO een totaal beeld gegeven wordt van onze school. Het is voor ons een meerwaarde dat er niet één cijfer wordt gegeven, maar dat iedereen zich een beeld kan vormen van onze school op basis van deze informatie.

Namens het team van 't Noorderlicht

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Open voor iedereen
  • Sportief in wat we doen
  • Creatief in activiteiten
  • Eerlijk naar iedereen
  • Sfeervolle inrichting

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In voorgaande jaren hebben we tijdelijk aan kinderen vanuit het AZC onderwijs gegeven. Het AZC in Goes is in de zomer van 2018 gesloten. Hierdoor vertrokken zo'n 20 leerlingen naar andere locaties in Nederland. In het schooljaar 2019-2020 is er een grote groep van 32 leerlingen uit groep 8 van school gegaan. Daarnaast zijn er nog verschillende verhuizingen geweest. De aanwas bij de kleuters is al een aantal jaar lager dan de uitstroom van groep 8. Hierdoor zet de daling van het totaal aantal leerlingen verder door.

We zijn een kleinschalige school wat we erg prettig vinden. Op deze manier kunnen we goed de aandacht besteden aan alle kinderen en is er goed contact met ouders. 

Weergave

Leerlingen
145
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

We werken goed samen met Kibeo. We hebben een peutergroep en BSO in de school met een vaste pedagogisch medewerkster. We zijn samen in ontwikkeling naar Integraal Kindcentrum, zodat we voor ouders een compleet aanbod binnen de school kunnen bieden van opvang en onderwijs

We werken toe naar een steeds betere doorgaande lijn tussen opvang en onderwijs.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven