Alberoschool OBS De Tweemaster

Kuyperlaan 29 4463 SH Goes

  • Talenten
Rust
Onderwijs op maat
Taalrijk
Samen
  • Talenten
Rust
Onderwijs op maat
Taalrijk
Samen
  • Talenten
Rust
Onderwijs op maat
Taalrijk
Samen
  • Talenten
Rust
Onderwijs op maat
Taalrijk
Samen
  • Talenten
Rust
Onderwijs op maat
Taalrijk
Samen

In het kort

Toelichting van de school

OBS De Tweemaster is een school voor jou en mij. Onze school heeft plaats voor de talenten van ieder kind. Deze talenten gaan we samen met de kinderen ontdekken en ontwikkelen. TROTS zij op jou en mij is ons motto. Ieder kind mag er zijn met zijn/haar talenten. 

 Op de Tweemaster worden kinderen zo goed mogelijk voorbereid op hun rol in de samenleving. De school geeft daarbij zelf het voorbeeld, door de manier waarop zij omgaat met de leerlingen, ouders, personeelsleden en de omgeving van de school.

De kernwaarden van het openbaar onderwijs staan hierbij centraal:   

Op onze school is ieder kind welkom.
Hebben we wederzijds respect voor ieders gevoel, mening en zijn.  
Hechten we veel waarde aan waarden en normen.
Staat de school midden in de samenleving en betrekt de omgeving actief bij haar activiteiten.  

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Talent
  • Rust
  • Onderwijs op maat
  • Taalrijk
  • Samen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen in het schooljaar 2020-2021 is hoger dan in 2019-2020.

Het leerlingaantal op 1 oktober 2020 is 128

Naast een positieve reguliere groei, zijn we per 1 maart 2019 gestart met een taalklas voor nieuwkomers (statushouders), de klas bedraagt inmiddels 17 leerlingen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
128
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven