Openbare Basisschool Prof. Dr. Kohnstamm

Reigerstraat 1 4461 RE Goes

  • De leden van de mr schooljaar 2019-2020
  • Ook tijdens de pauzes kun je je eigen vaardigheden verder ontwikkelen.
  • Even bewegen!
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Prof. Dr. Kohnstamm

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Elk jaar is er een enquête onder de leerlingen van groep 6 t/m 8 van onze school.

De analyse van de resultaten worden gedeeld met ouders en leerlingenraad. In overleg met: het schoolteam de ouders van de mr en de leerlingen van de leerlingenraad bespreken we de resultaten en of er onderdelen zijn die extra aandacht of zorg behoeven. 

De enquête kunt u lezen. Het is voor school een handreiking en indicator om aan de slag te gaan of om te zorgen dat we de goede dingen borgen. Het is wel van belang om bij sommige vragen nadere uitleg te vragen hoe leerlingen die hebben gelezen. 

Tevredenheid
8,6

Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

De ouderenquête is niet door alle ouders ingevuld. Deze is in dit jaar naar alle afzonderlijke ouders verzonden. Meer dan een kwart van alle ouders heeft deze ingevuld en van ruim 2/3 van alle leerlingen hebben we een enquête ingevuld retour ontvangen.

De resultaten geven een indruk hoe ouders op enige afstand de school ervaren. De respons is zinvol om te kijken wat we dienen te behouden en wat in aanmerking komt om aan te passen. Over het algemeen kunnen we van de uitslag schrijven dat de ouders de school van hun kind(eren) als ruim voldoende - goed beoordelen op de vijf punt schaal van de enquête. U kunt dit ook teruglezen. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven