Openbare Basisschool Prof. Dr. Kohnstamm

Reigerstraat 1 4461 RE Goes

  • De leden van de mr schooljaar 2019-2020
  • Ook tijdens de pauzes kun je je eigen vaardigheden verder ontwikkelen.
  • Even bewegen!
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Prof. Dr. Kohnstamm

Het team

Toelichting van de school

Het team van de Prof. Dr. Kohnstammschool heeft evenwichtig verdeelde leeftijdsopbouw. Door uitstroom van oudere collega's en instroom van andere en/of jongere personeelsleden is er meer spreiding qua leeftijdsopbouw. Ervaring en mannelijk collega's nemen wel af.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging van de leerkrachten wordt gedaan door Transfercentrum Onderwijs Zeeland (TCOZ). 

In periode met veel zieke collega's, wordt aan teamleden gevraagd extra te werken. We hebben een vervangingsplan binnen de school, voor het moment, dat er geen vervanging via TCOZ beschikbaar is. 

Het komt echter ook steeds meer voor dat er geen vervanging beschikbaar is. Dan verdelen we de leerlingen of is er geen les.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We werken schooljaar 2021-2022 met 7 groepen, waarvan 4 gecombineerde groepen. Deze gecombineerde groepen hebben ondersteuning van een onderwijsassistent of zorgassistent. 

De peuters, die in het schoolgebouw zitten komen wekelijks een ochtend naar de basisschool. Hierdoor wennen de peuters vast aan de basisschool en is er afstemming tussen peuters en kleuters. 

Bewegen vinden wij belangrijk. Dit komt de concentratie en het leerrendement ten goede. Door een CIOS docent begeleide studenten van het CIOS geven, indien mogelijk, gymlessen in de sportzaal en zwemlessen in het zwembad. Buitenlessen zorgen voor extra beweegmomenten. We hebben in juni 2019 het certificaat Sport en bewegen in het kader van 'De Gezonde School' ontvangen

Tijdens de middagpauze wordt door elke groep een kwartier buiten gespeeld.

Gedurende de standaardlessen en bij wisseling van de lessen is er ruimte voor beweging. Dit doen we door het inzetten van 'smartbreaks'. Verder streven we naar wekelijks minimaal 1 les buiten te geven.

In het kader van 'Gezonde school' volgen we de motorische ontwikkeling vanaf 4 jaar. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De ontwikkeling van de leerlingen/groep is mede van invloed op het aanbod in de groep.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De bovenstaande onderwijstijden staan in het rooster van de groep genoemd.

Hier kan van worden afgeweken als er voor een vakgebied of voor een groepsgesprek tijd dient te worden ingeruimd.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Ons doel is om een school te zijn waar iedereen welkom is en zich thuis voelt, zodat iedere leerling zich kan ontwikkelen naar zijn mogelijkheden. Het vertrouwen van de leerlingen (8,9 score in de laatste enquête) is wel groot.

We hebben echter wel beperkingen. Ten aanzien van leerlingen met gedragsproblematiek moeten we erkennen dat dit voor ons lastig is om adequaat op te vangen. Dit geldt niet alleen voor de betreffende leerling, maar zeker ook voor de klasgenoten. In de vaak gecombineerde groepen gemiddeld 25 leerlingen hebben we te weinig know how, te weinig ondersteuning in de school en te weinig handen in de klas om deze leerlingen te kunnen bieden wat zij nodig hebben.

In principe bieden wij aan alle leerlingen onderwijs. Dat blijkt ook uit het aantal leerlingen met diverse arrangementen die wij op onze school verder helpen in hun ontwikkeling: uitgezonderd leerlingen met gedragsproblematiek. Op de Kohnstammschool hebben we: een zorgassistente, onderwijsassistentes die leerlingen begeleiden in het kader van hun arrangement, een RT leerkracht en een intern begeleidster. In een schooljaar 2020-2021 heeft een collega zich gespecialiseerd in gedragsproblematiek: een mooie aanvulling. In de organisatie is ook een orthopedagoog die nader onderzoek doet bij onderbouwde verzoeken vanuit school en een interne medewerker die gespecialiseerd is in de kwaliteit van lesgeven.

Tevens zijn er natuurlijk ook externen: ambulant begeleiders die sturen in het proces van ontwikkeling van de arrangementsleerlingen, deskundigen die collega's helpen tijdens de hgpd en externe bureaus waarmee we contact hebben.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De kinderopvang, peutergroep en basisschool zitten in 1 gebouw. Op tal van gebieden is er afstemming en samenwerking.

Op deze wijze willen we zorgen voor een doorstroming zonder drempel. Van 0 tot 12 kan uw kind op dezelfde plaats opvang en onderwijs krijgen: een fijn gegeven!

Terug naar boven