Openbare Basisschool Prof. Dr. Kohnstamm

Reigerstraat 1 4461 RE Goes

  • Ook tijdens de pauzes kun je je eigen vaardigheden verder ontwikkelen.
  • Even bewegen!
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Prof. Dr. Kohnstamm
  • Rekenen door rond te lopen

In het kort

Toelichting van de school

De Kohnstammschool staat in het oostelijk deel van het centrum van de gemeente Goes. Deze openbare school heeft kinderopvang/kinderdagverblijf en een peutergroep intern in de school. Daarnaast is er sinds 2019 één dagdeel in de week een peuter-kleutergroep. De school is en blijft volop in beweging.

Ouders worden door middel van diverse gesprekken en digitale informatie direct betrokken bij de ontwikkeling van hun kind(eren). Door de kracht van ouders en school te bundelen worden de mogelijkheden vergroot. Het ouderportaal en Parro zijn hierbij digitale hulpmiddelen. De leerlingen zijn zich bewust van hun eigen leerproces. Door middel van kindgesprekken worden er door de leerling en de leerkracht doelen en hulpvragen gesteld. Dit wordt verwerkt in het persoonlijke portfolio van iedere leerling. We stimuleren de leerlingen zelf verantwoordelijk te zijn en eigenaarschap voor hun werk te nemen. Dit zie je in de groepen terug op de databorden. Er is ondersteuning voor leerlingen die de leerstof moeilijk vinden en een verrijkingsklas voor leerlingen die uitdaging aankunnen. Daarnaast vinden wij samen werken en leren enorm belangrijk.

We trachten ook om de leerlingen actief betrokken te maken bij duurzaamheid. Naast zonnepanelen en LED verlichting, waardoor we zelfvoorzienend zijn voor elektriciteit, hebben we ook een Tiny Forest. In het kleine bos bij de school geven we lessen, betrekken we leerlingen bij de ontwikkeling, ervaren leerlingen ook de diversiteit van de natuur om hen heen. Tevens stimuleren we gezond gedrag, water drinken, brengen we verantwoord voedsel ter sprake en stimuleren we fruit eten. Een actieve leerlingenraad zorgt mede voor verantwoord gedrag van medeleerlingen door afval te scheiden en elkaar te respecteren. 

U kunt de school dagelijks volgen via afgeschermde Parro berichten, welke voor ouders/verzorgers toegankelijk zijn. Ook is de school te volgen via Facebook en de website

Het doel is en blijft dat de leerlingen met plezier naar school gaan, zin hebben om te leren door eigen invloed en inbreng en hierdoor het maximale bereiken. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betrokken
  • Samen
  • Eigenaarschap
  • Gezonde school
  • Openbaar

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Prof. Dr. Kohnstammschool is een school in het centrum van Goes. De instroom van leerlingen komt ook van buiten het stadscentrum, onder andere uit de wijken Noordhoek, Mannee, Goese Diep en Goese Polder. Er zitten ook leerlingen van omliggende dorpen bij ons op school, die dagelijks een redelijke afstand overbruggen. De school heeft de laatste jaren een groeiend leerlingenaantal.

In het schooljaar 2022-2023 zijn we het schooljaar gestart met 141 leerlingen.

De leerlingen zijn verdeeld over 6 groepen, waarbij de kleuterunit dagelijks verdeeld wordt over twee lokalen en met extra personeel.

Aanmelden nieuwe leerling.

Wilt u uw kind aanmelden op de Kohnstammschool, dan kunt u bij de directeur telefonisch (0113-214568), per mail (kohnstammschool@alberoscholen.nl) of via het contactformulier op de website vrijblijvend een gesprek en/of rondleiding aanvragen.

Voor het aanmelden van uw nog niet schoolgaande kind staat geen vast moment. De meeste ouders melden hun zoon of dochter aan wanneer hij/zij tussen de drie en drie en een half jaar is. Eerder mag altijd.

Wanneer u besloten heeft dat uw zoon of dochter bij ons op school komt, kunt u een inschrijfformulier, dat u bij uw bezoek aan onze school ontvangt thuis invullen en op school inleveren. U kunt dit formulier ook vinden op de website: www.kohnstammschoolgoes.nl

Wanneer het formulier volledig is ingevuld, wordt uw zoon of dochter ingeschreven op de Kohnstammschool. U krijgt een bevestiging van de inschrijving, dat alles administratief is afgehandeld. Na persoonlijk contact wordt ook de datum van de eerste schooldag van uw zoon/dochter afgesproken. De juf waarbij uw kind in de klas komt zal ongeveer een maand voor uw kind 4 jaar wordt contact met u opnemen om de wendagen in te plannen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
142
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

We hebben na een schooljaar hard werken, veel gegevens verzamelen en starten met nieuwe aanpak (NAR). In juni 2018 is het certificaat van "De gezonde school" voor het onderdeel 'Welbevinden' behaald. Dit certificaat is in mei 2021 aangepast en in orde bevonden. Het is voor ons van groot belang dat de leerlingen en collega's met plezier naar school gaan en zonder vrees en met vertrouwen zich verder kunnen ontwikkelen.

Terug naar boven