Openbare Basisschool de Zuidwesthoek

Elvis Presleylaan 107 4462 LB Goes

Schoolfoto van Openbare Basisschool de Zuidwesthoek

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De kinderen van groep 6, 7 en 8 hebben via de vragenlijst van Vensters laten weten dat zij tevreden zijn met de school. Het eindcijfer dat ze de school gaven is een prachtige 8,8!

Eens in de twee jaar vullen de kinderen een vragenlijst in van Q-school. De resultaten van de lijst van maart 2021 vindt u in de bijlage. 

Naast de tweejaarlijkse enquête kunnen kinderen van groep 5 t/m 8 plaatsnemen in de leerlingenraad. Van elke groep worden twee kinderen afgevaardigd om de punten die leven onder hun klasgenoten te bespreken. Dit zijn vaak punten die gaan over de kwaliteit van het onderwijs en de inrichting van het gebouw. De directeur van de school luistert in de leerlingenraad naar de wensen en opmerkingen en neemt deze mee naar de teamvergadering. Daar wordt gekeken wat er mee gedaan kan worden. 

Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

In februari 2021 is een vragenlijst (Q-school) onder de ouders uitgezet. Hierin vroegen we de mening van ouders over diverse onderwerpen m.b.t. de school. De Zuidwesthoek is beoordeeld met een mooi totaalcijfer van 7,7. Dit is 0,1 meer dan wat een gemiddeld gelijke school in Nederland scoort. De resultaten kunt u in de bijlage vinden.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven