Openbare Basisschool de Zuidwesthoek

Elvis Presleylaan 107 4462 LB Goes

  • Op de Zuidwesthoek is "SAMEN" niet alleen samen met je klasgenoten, maar samen met iedereen!
  • In groep 1/2 gaan de kinderen spelenderwijs aan de slag met cijfers en letters.
  • Leren lezen in groep 3
  • De brede ontwikkeling van kinderen staat centraal: hoofd, hart en handen!
  • Kinderen krijgen een stevige basis voor later

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De kinderen van groep 6, 7 en 8 hebben via de vragenlijst van Vensters laten weten dat zij tevreden zijn met de school. Het eindcijfer dat ze de school gaven is een prachtige 8,6!

Eens in de twee jaar vullen de kinderen ook een vragenlijst in van Q-school. De resultaten van de lijst van maart 2023 vindt u in de bijlage. 

Naast de tweejaarlijkse enquête kunnen kinderen van de groepen diverse keren per jaar deelnemen aan de leerlingenarena. Hier worden allerlei zaken besproken. In het schooljaar 22-23 waren dit bijvoorbeeld de inrichting van het nieuwe schoolplein, de keuze voor een nieuwe methode Thematisch Werken en het activiteitenprogramma voor 23-24 (welke activiteiten vinden JULLIE leuk? Hoe kunnen jullie helpen organiseren?). De teamleden luisteren in de leerlingenraad naar de wensen en opmerkingen en nemen deze mee naar hun teamvergadering. Daar wordt gekeken wat er met de input gedaan kan worden.

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

In februari 2023 is een vragenlijst (Q-school) onder de ouders uitgezet. Hierin vroegen we de mening van ouders over diverse onderwerpen m.b.t. de school. De resultaten kunt u in de bijlage vinden.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven