RK Basisschool Bisschop Ernst

Bergweg 43 4461 LX Goes

  • Schoolfoto van RK Basisschool Bisschop Ernst
  • Schoolfoto van RK Basisschool Bisschop Ernst
  • Schoolfoto van RK Basisschool Bisschop Ernst
  • Schoolfoto van RK Basisschool Bisschop Ernst
  • Schoolfoto van RK Basisschool Bisschop Ernst

In het kort

Toelichting van de school

"Een school waar leerlingen zich mogen ontwikkelen door het volgen van ons onderwijs, dat zoveel mogelijk is afgestemd op hun onderwijsbehoefte"

De Bisschop Ernstschool is één van de twee katholieke basisscholen in Goes. Op onze school willen we kinderen leren om respect te hebben voor mensen met andere opvattingen en geloofsuitingen. Op onze school zitten ongeveer 375 leerlingen verdeeld over 16 groepen.

Op onderwijskundig gebied zetten we in op: coöperatieve werkvormen, de Plusklas, groeps- doorbrekend werken en een constructieve en open communicatie met ouder(s) / verzorger(s). Regels en afspraken staan centraal. Op deze manier zorgen we voor een veilige leeromgeving. Een omgeving waar kinderen kunnen en mogen zijn wie ze zijn. We zijn een grote school die intimiteit wil uitstralen.

Kortom, een basisschool waar kinderen zich veilig voelen en tot leren kunnen komen.

Bisschop Ernstschool: "Een basisschool met een eigen- (onder-) wijs karakter!"

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Uitgaan van onderwijsbehoefte
  • Veiligheid
  • Leerlingenzorg op hoog niveau
  • Samen leren
  • Open karakter

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
327
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven