Alberoschool CBS Prinses Beatrix

Elvis Presleylaan 103 4462 LB Goes

 • Onze school beschikt over twee pleinen, een voor onderbouw en een voor bovenbouw. Beide met diverse speeltoestellen.
 • Op dit plein hebben we ook diverse speelhuisjes en schommels
 • Alle kleutergroepen beschikken over digitale schoolborden en een speelhuis met -verdieping
 • Schoolfoto van Alberoschool CBS Prinses Beatrix
 • Schoolfoto van Alberoschool CBS Prinses Beatrix

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Alle Albero Scholen bevragen de tevredenheid van kinderen, ouders en leerkrachten eens per twee jaar. Hiervoor worden de digitale vragenlijsten van QSchool gebruikt. 

De tevredenheid van de kinderen wordt gemeten onder de kinderen van de groepen 6, 7 en 8. Zij vullen individueel een digitale vragenlijst in.

De resultaten worden op de volgende wijze gecommuniceerd:

 • resultaten kinderen: met leerlingenraad, team, MR en ouders 
 • resultaten ouders: met team, MR en ouders
 • resultaten leerkrachten: met team en MR

De beschikbare resultaten betreffen de afname van het voorjaar van 2021. De leerlingen geven de school gemiddeld een 8,6 als cijfer. 

De resultaten laten zien dat kinderen over het algemeen heel tevreden zijn met de school. Op een aantal punten wijkt het beeld hiervan af:

 • Het is belangrijk dat de pleinwacht tijdens de pauze goed herkenbaar is, actie onderneemt als er iets gebeurt en zoveel mogelijk dezelfde regels en afspraken gebruikt. actie: samen met de leerlingenraad worden de regels en afspraken opnieuw opgeschreven en gedeeld met de kinderen en leerkrachten 
 • De kinderen hebben behoefte aan meer creatieve lessen actie: vanuit de gelden van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) zal er worden ingezet op extra kunst en cultuurlessen door mensen van buiten de school 
 • De kinderen zouden graag meer inzicht krijgen in hun leerproces en hun eigenaarschap willen vergroten actie: het team gaat het Leren Zichtbaar Maken traject volgen.


Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

In de rapportage van de tevredenheidsenquête staan de resultaten van de oudertevredenheid die in het voorjaar van 2021 is gemeten. Ouders geven de school gemiddeld een 8,0 als cijfer. 

Uit de analyse van het onderzoek zijn de volgende zaken naar voren gekomen:

 • Het is fijn voor de leesbaarheid en het kunnen bijhouden van informatie dat de parro berichten meer worden gestroomlijnd actie: we streven er vanaf heden naar om een keer per week een verzamelbericht te versturen naar ouders. Collega’s werken met een gedeeld document waarin door de week heen berichten worden verzameld. Dit wordt op vrijdag verstuurd. 
 • Het zou mooi zijn wanneer er een boost kan worden gegeven aan Engels en de creatieve vakken actie: vanuit de gelden van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) zal er worden ingezet op extra kunst en cultuurlessen door mensen van buiten de school

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven