Alberoschool CBS Prinses Beatrix

Elvis Presleylaan 103 4462 LB Goes

 • Onze school beschikt over twee pleinen, een voor onderbouw en een voor bovenbouw. Beide met diverse speeltoestellen.
 • Op dit plein hebben we ook diverse speelhuisjes en schommels
 • Schoolfoto van Alberoschool CBS Prinses Beatrix
 • Schoolfoto van Alberoschool CBS Prinses Beatrix

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Alle Albero Scholen bevragen de tevredenheid van kinderen, ouders en leerkrachten eens per twee jaar. Hiervoor worden de digitale vragenlijsten van QSchool gebruikt. 

De tevredenheid van de kinderen wordt gemeten onder de kinderen van de groepen 6, 7 en 8. Zij vullen individueel een digitale vragenlijst in.

De resultaten worden op de volgende wijze gecommuniceerd:

 • resultaten kinderen: met leerlingenraad, team, MR en ouders 
 • resultaten ouders: met team, MR en ouders
 • resultaten leerkrachten: met team en MR

De beschikbare resultaten betreffen de afname van het voorjaar van 2023. De leerlingen geven de school gemiddeld een 8,3 als cijfer. 

De resultaten laten zien dat kinderen over het algemeen heel tevreden zijn met de school. Op een aantal punten wijkt het beeld hiervan af:

 • kinderen hebben vragen over het beleid mbt gezonde voeding
 • kinderen zouden nog meer willen weten van de context van de dingen die ze leren
 • kinderen zouden graag een groener schoolplein willen
 • kinderen zouden meer inzicht willen hebben in hoe er met pesten wordt omgegaan
 • kinderen zou den graag nog meer thematisch willen werken

Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

In de rapportage van de tevredenheidsenquête staan de resultaten van de oudertevredenheid die in het voorjaar van 2023 is gemeten. Ouders geven de school gemiddeld een 8,0 als cijfer. 

Uit de analyse van het onderzoek zijn de volgende zaken naar voren gekomen:

 • Voor ouders is het niet altijd zichtbaar op welke manier er wordt omgegaan met pestgedrag
 • De normering van cijfers is voor ouders niet altijd duidelijk
 • Ouders zouden leerlingen graag meer kennis laten maken met andere culturen en geloofsovertuigingen
 • Een aantal praktische zaken (parkeren, plein, schoolfotograaf)

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven