Basisschool Buten De Poorte

De Tuinen 2 3252 AH Goedereede

Schoolfoto van Basisschool Buten De Poorte

In het kort

Toelichting van de school

Welkom in het schoolvenster van o.b.s. Buten de Poorte.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van onze basisschool. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geven we een toelichting bij de cijfers.

Wilt u meer persoonlijke informatie, de "sfeer proeven"?

Maak gerust een vrijblijvende afspraak en kom langs op school. U bent van harte welkom !

Sandra Bruggeman

directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Toekomstgericht
  • Veilige omgeving
  • Cultuur-sportiviteit-talenten
  • Taal - rekenen
  • Adaptief

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Goedereede bevindt zich in een demografisch krimpgebied. Dat wil zeggen dat er sprake is van ontgroening en vergrijzing op Goeree Overflakkee. Dat zie je ook terug in dalende geboortecijfers.  

Basisschool Buten de Poorte heeft  leerlingen genoeg om een stabiele kleine school te zijn en blijven. Met de komst van de nieuwe woningen bij het plan "Nieuwe Oostdijk" is ons leerlingaantal de afgelopen jaren  juist toegenomen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
102
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Onze school is gelegen aan de Tuinen 2, naast het gebouw "Oostdam" in Goedereede.

Hier is een ruimte waar de peuterspeelzaal zich bevindt en tevens Kibeo gevestigd is, de organisatie die buitenschoolse opvang verzorgt.

De medewerkers van Kibeo halen onze leerlingen op uit school en deze organisatie kan ook, indien gewenst, vakantieopvang verzorgen. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven