Openbare basisschool De Wildschut

Raadhuisstraat 3 5126 CK Gilze

Schoolfoto van Openbare basisschool De Wildschut

Het team

Toelichting van de school

Ons enthousiaste team gaat er elke dag weer tegen aan om goed onderwijs te geven aan al onze leerlingen. Voor het bewegingsonderwijs werken we samen met een sport coach van de ABG gemeente. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als personeel verlof geniet dan kan de school een beroep doen op de invalpool van de stichting. Mochten er geen invallers beschikbaar zijn (bij drukte zoals bijvoorbeeld een griepgolf), dan hanteert de school een stappenplan hoe intern de vervanging wordt ingevuld (kwaliteitskaart vervangingen). In uitzonderlijke gevallen, als er geen andere opties zijn, kan er besloten worden om een groep naar huis te sturen. Ouders worden daar via de website en de schoolapp zo snel als mogelijk over ingelicht.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1 en 2 wordt gedurende de dag projectmatig gewerkt aan de diverse vak- en aandachtsgebieden. Dit is niet in onderwijstijd uit te drukken omdat het ene project andere vakgebieden en aandachtsgebieden bevat dan het andere project. Daarnaast wordt gewerkt met de meervoudige intelligenties die daardoor heen lopen. Het geheel van aanbod wordt gelegd naast de doelen die vereist zijn en daar voldoet het onderwijs aan.

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In de bijlage vindt u het schoolondersteuningsprofiel van OBS de Wildschut. Hierop aansluitend en aanvullend is het jaarlijkse ondersteuningsplan  toegevoegd. Dit (voormalig) zorgplan beschrijft visie, achtergrond en beleidsmatige uitvoering van de zorg op OBS De Wildschut.

Het schoolondersteuningsprofiel zal jaarlijks opnieuw worden geactualiseerd in afstemming met het Regionaal Samenwerkingsverband Breda.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven