Openbare basisschool De Wildschut

Raadhuisstraat 3 5126 CK Gilze

Schoolfoto van Openbare basisschool De Wildschut

In het kort

Toelichting van de school

Beste bezoeker,

Wij heten u van harte welkom op het SchoolVenster van basisschool De Wildschut.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van basisschool De Wildschut. Basisschool De Wildschut heeft als dislocatie de AZC school (asielzoekersschool) Prinsenbos. Hierdoor geeft VenstersPO een minder transparant beeld, omdat de gegevens van beide locaties in één overzicht gecombineerd zijn.

De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. 

Neem gerust ook eens een kijkje op onze website www.obsdewildschut.nl

Team de Wildschut

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Meervoudige intelligentie
  • Coöperatief leren
  • Kind-en toekomstgericht
  • Inspirerend en verbindend

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal is gebaseerd op 2 locaties: hoofdlocatie OBS De Wildschut in Gilze en de neven locatie AZC School Prinsenbos, gevestigd op het Asielzoekerscentrum Prinsenbos net buiten de kern Gilze. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
296
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De tussenschoolse opvang (TSO) ofwel het overblijven wordt door de school zelf gerealiseerd.

Voor-en naschoolse opvang kan geregeld worden door verschillende partners:

BUITENSCHOOLSE OPVANG:

KINDERDAGVERBLIJF SPETTERS

Kim Peijs van Raak

Lange Wagenstraat 9c

5126 BA Gilze

Tel. (0161) 456 505,

Fax (0161) 456 506

E-mail: info@spettersgilze.nl 

Villa Nova/Lila

Hanneke van Hees

Kerkstraat 104

5126GD Gilze

Tel.: 073-7119400 

Email: hannekevhees@humankind.nl

https://www.humankind.nl/vestigingen/gilze/bso-villa-lila

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven