Katholieke Basisschool De Bolster

Kerkstraat 112 5126 GD Gilze

  • Kinderen leren ontzettend veel van toneelspelen. Poppenkast biedt de mogelijkheid om in de huid van een personage te kruipen.
  • Een rijke leeromgeving, waarbij we niet alleen gebruik maken van blokken.
  • Wij vinden het belangrijk dat kinderen goed leren samen werken en samen spelen.
  • Dankzij vele vrijwillige brigadiers kunnen onze leerlingen veilig oversteken.
  • Wij gaan graag 'de echte wereld' in met de kinderen. Van de 'experts uit de echte wereld' kunnen we heel veel leren.

In het kort

Toelichting van de school

Voorwoord

De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop van de jaren vertrouwt u uw kind zo’n 8.000 uur toe aan de zorg van de school. Dat is een belangrijk deel van een kinderleven. Een basisschool kies je dan ook zorgvuldig. 

Scholen verschillen niet alleen qua manier van werken en sfeer, maar ook wat betreft hun visie op hoe kinderen leren. Op deze site en in onze schoolgids willen we u graag een beeld van onze school geven. Wat wij belangrijk vinden en hoe wij werken.  

De schoolgids wordt jaarlijks op de site gepubliceerd. De medezeggenschapsraad heeft ingestemd met de inhoud.

KBS de Bolster is onderdeel van stichting Nuwelijn, het bevoegd gezag is de directeur-bestuurder mevrouw Mayke van Krevel. Voor meer informatie klikt u hier

We hopen dat u deze site en onze schoolgids met plezier en interesse zult lezen. Uiteraard bent u altijd welkom voor een toelichting of een bezoek aan onze school.       

Namens het team van de Bolster 

Jeroen Sterk

Directeur scholengroep

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • betekenisvol onderwijs
  • leren over de wereld dichtbij
  • samen ontdekken en onderzoeken
  • leren in een veilige omgeving
  • ruimte voor ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen op onze school stijgt in de afgelopen jaren. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
437
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

groep 1/2 is om de week op vrijdag vrij, zie hiervoor de schoolkalender.


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het schoolklimaat en de veiligheid op school staan uiteraard hoog in het vaandel. We vinden het belangrijk om hier samen met u als ouder(s) zorg voor te dragen. 

Terug naar boven