Katholieke Basisschool De Bolster

Kerkstraat 112 5126 GD Gilze

Schoolfoto van Katholieke Basisschool De Bolster

In het kort

Toelichting van de school

Voorwoord

De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop van de jaren vertrouwt u uw kind zo’n 8.000 uur toe aan de zorg van de school. Dat is een belangrijk deel van een kinderleven. Een basisschool kies je dan ook zorgvuldig. 

Scholen verschillen niet alleen qua manier van werken en sfeer, maar ook wat betreft hun visie op hoe kinderen leren. Op deze site en in onze schoolgids willen we u graag een beeld van onze school geven. Wat wij belangrijk vinden en hoe wij werken.  

De schoolgids wordt jaarlijks op de site gepubliceerd. De medezeggenschapsraad heeft ingestemd met de inhoud.

KBS de Bolster is onderdeel van stichting Nuwelijn, het bevoegd gezag is de directeur-bestuurder mevrouw Mayke van Krevel. Voor meer informatie klikt u hier

We hopen dat u deze site en onze schoolgids met plezier en interesse zult lezen. Uiteraard bent u altijd welkom voor een toelichting of een bezoek aan onze school.       

Namens het team van de Bolster 

Helma van Laerhoven

Waarnemend directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • ontwikkelingsgericht onderwijs
  • respect
  • plezier
  • veiligheid
  • verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen op onze school stijgt in de afgelopen jaren. De school is de afgelopen jaren gegroeid naar 495 leerlingen. De verwachting vanuit de prognose is dat de school de komende jaren stabiel zal blijven. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
486
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

groep 1/2 is ongeveer om de week op vrijdag vrij, zie hiervoor de schoolkalender.


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het schoolklimaat en de veiligheid op school staan uiteraard hoog in het vaandel. We vinden het belangrijk om hier samen met u als ouder(s) zorg voor te dragen. 

Terug naar boven