Basisschool Giethoorn Noord

De Wilgen 16 8355 BB Giethoorn

  • Deze school is gesitueerd in het mooie toeristische Giethoorn
  • Kanjertraining, Humanistisch Vormingsonderwijs, Godsdienstig Vormingsonderwijs  en burgerschap in een notendop.

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • professionele cultuur
  • competentie,relatie,autonomie
  • gepersonaliseerd leren
  • eigenaarschap
  • talentontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Noorderschool is de laatste 5 jaar gegroeid en stabiel gebleven, mede door nieuwbouw, verhuizingen en anderstalige leerlingen. De verdeling van leerlingen over de groepen laat een grote diversiteit zien. De kleinste groep is 9 leerlingen en de grootste groep is 23(groep 8). De bovenbouw is groter dan de onderbouw. Groep 1 t/m 4 heeft per 01-10-2020 49 leerlingen en groep 5 t/m 8 heeft 66 leerlingen. De komende 2 jaar gaan er 40 leerlingen van school en zoveel nieuwe kleuters zijn er binnen ons voedingsgebied niet. Krimp zal onvermijdelijk zijn. Groep 1/2 start ieder schooljaar rond de 22 kinderen en aan het eind zijn er al 5 jaar op rij tussen de 30 en de 35 kinderen. Dat verwachten we nu ook gezien de grote instroom. De fusie tussen de Noorderschool en de Zuiderschool zal binnen ons nieuwe gebouw, hopelijk door de samenvoeging van de groepen, een stabieler beeld qua aantallen in de groepen laten zien. In schooljaar 2020-2021 werken we met 5 groepen. (1/2, 3/4, 5/6, 7 en 8). Dit heeft zeker te maken met de diversiteit van aantallen in de groepen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
112
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven