BS Giessen-Oudekerk

Oudkerkseweg 70 3381 KR Giessenburg

  • Schoolfoto van BS Giessen-Oudekerk
  • Schoolfoto van BS Giessen-Oudekerk
  • Schoolfoto van BS Giessen-Oudekerk

In het kort

Toelichting van de school

Welkom ouders en andere belangstellenden,

U bent op het schoolvenster van de BS Giessen-Oudekerk. 

Wij zijn een echte, kleine dorpsschool in een kleine dorpskern en nemen als school een centrale plaats in in de dorpsgemeenschap. Nagenoeg alle kinderen in de basisschoolleeftijd uit de dorpskern bezoeken onze basisschool.

We staan ervoor:

* alle leerlingen de kansen te bieden die zij verdienen en

* verwachtingen uit te spreken naar de leerlingen die bij de mogelijkheden en de persoonlijkheid passen.

We sluiten aan bij de ontwikkeling van de leerlingen en bieden hen mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen op onze school.

Samenwerken, verantwoording en respect voor elkaar staan bij ons hoog in het vaandel. Dit alles bij elkaar maakt dat wij komen tot de kern van onze school;

Klein, maar groots! 

We nodigen u van harte uit ook onze school website eens te bezoeken; www.obs-giessen-oudekerk.nl of langs te komen om de school te bekijken en de sfeer te proeven.

BS Giessen-Oudekerk maakt deel uit van cluster Giessenlanden. Hierin werken alle openbare scholen van voormalig gemeente Giessenlanden samen. Het cluster wordt geleid door Ruud Blaas, eindverantwoordelijk clusterdirecteur en Jan Hoeksema, clusterdirecteur.

Ruud Blaas > rblaas@o2a5.nl
Jan Hoeksema > jhoeksema@o2a5.nl


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Klein, maar groots
  • Veilig pedagogisch klimaat
  • Samen leren werken
  • Hoge verwachtingen uitspreken
  • Verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Giessen-Oudekerk is een kleine gemeenschap van zo'n 800 inwoners. Het dorp vergrijst, er is weinig tot geen nieuwbouw. Dit is één van de redenen dat het leerlingaantal langzaam daalt. Een groep inwoners heeft initiatieven ontwikkelt om nieuwbouw in het dorp te stimuleren en zo de school bestaansrecht te geven. Deze initiatieven voorzien in nieuwbouw van de school en de bouw van woningen.

Daarnaast wordt bij de schoolkeuze de keuze voor een andere richting/geloof gemaakt door ouders die bewust kiezen voor een grotere school in een ander dorp.

De huidige ontwikkelingen zorgen voor een nieuw elan en vertrouwen in de toekomst!

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
34
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Bij het Schoolveiligheidsplan hebben wij de gedragscode ge-upload. Weten hoe we naar elkaar toe gedragen, biedt veel veiligheid.

Daarnaast houden wij jaarlijks een ontruimingsoefening

Terug naar boven