BS Giessen-Oudekerk

Oudkerkseweg 70 3381 KR Giessenburg

  • Schoolfoto van BS Giessen-Oudekerk
  • Schoolfoto van BS Giessen-Oudekerk
  • Schoolfoto van BS Giessen-Oudekerk

In het kort

Toelichting van de school

Welkom ouders en andere belangstellenden,

U bent op het schoolvenster van de BS Giessen-Oudekerk. 

Wij zijn een echte, kleine dorpsschool in een kleine dorpskern en nemen als school een centrale plaats in in de dorpsgemeenschap. Nagenoeg alle kinderen in de basisschoolleeftijd uit de dorpskern bezoeken onze basisschool.

We staan ervoor:

* alle leerlingen de kansen te bieden die zij verdienen en

* verwachtingen uit te spreken naar de leerlingen die bij de mogelijkheden en de persoonlijkheid passen.

We sluiten aan bij de ontwikkeling van de leerlingen en bieden hen mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen op onze school.

Samenwerken, verantwoording en respect voor elkaar staan bij ons hoog in het vaandel. Dit alles bij elkaar maakt dat wij komen tot de kern van onze school;

Klein, maar groots! 

We nodigen u van harte uit ook onze school website eens te bezoeken; www.obs-giessen-oudekerk.nl of langs te komen om de school te bekijken en de sfeer te proeven.

BS Giessen-Oudekerk maakt deel uit van cluster Giessenlanden. Hierin werken alle openbare scholen van voormalig gemeente Giessenlanden samen. Het cluster wordt geleid door Ruud Blaas, eindverantwoordelijk clusterdirecteur en Jan Hoeksema, clusterdirecteur.

Ruud Blaas > rblaas@o2a5.nl
Jan Hoeksema > jhoeksema@o2a5.nl


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Klein, maar groots
  • Veilig pedagogisch klimaat
  • Samen leren werken
  • Hoge verwachtingen uitspreken
  • Verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool Giessen-Oudekerk is een leuke, kleine basisschool, die letterlijk en figuurlijk in het hart van het dorp staat.

Samen met ouders zorgt het team voor een omgeving waar leren, samenwerken en een plezierige schooltijd centraal staan.  

Giessen-Oudekerk is een heel klein dorpje. Ruim dertig kinderen uit het dorp gaan naar onze school, waar ze les krijgen in twee groepen;
groep 1 t/m 4 en groep 5 t/m 8.

In de lessen staan rekenen, taal, spelling en lezen centraal, maar er is ook veel aandacht voor andere vakken. Op onze school de individuele leerling vaak leidend, we werken veel op maat en we kennen iedereen.  We profileren ons als groene school en hebben veel oog voor dier en natuur. De school heeft haar eigen kinderboerderijtje en in hun schooltuintje wordt groente gekweekt, die dorpsbewoners kunnen kopen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
43
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Bij het Schoolveiligheidsplan hebben wij de gedragscode ge-upload. Weten hoe we naar elkaar toe gedragen, biedt veel veiligheid.

Daarnaast houden wij jaarlijks een ontruimingsoefening

Terug naar boven