Christelijke Basisschool De Claercamp

Voorhof 2 9873 TK Gerkesklooster

Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Claercamp

In het kort

Toelichting van de school

CBS de Claercamp is een school waar ieder kind als uniek wordt gezien met zijn/haar gevoelens en emoties. Wij vinden het belangrijk dat ieder kind mag groeien in zijn/ haar ontwikkeling. Daarbij zoeken wij de samenwerking met ouders/verzorgers, omdat wij ervan overtuigd zijn dat deze samenwerking in positieve zin resulteert in groei bij de leerling op zowel sociaal als cognitief vlak.Wij gaan als team voor een fijn en veilig schoolklimaat waarbij wij een prettige en open sfeer willen uitdragen.Heeft u vragen of opmerkingen of wilt u meer weten over onze school dan staan wij hier open voor en bent u altijd welkom op onze school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid, vertrouwd, respect
  • Adaptief onderwijs
  • Leer het mij zelf te doen.
  • Samenwerken kind-ouder-school
  • Samenleving

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
95
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven