Basisschool Stella Nova

Martinushof 21 6591 DM Gennep

  • Schoolfoto van Basisschool Stella Nova
  • Schoolfoto van Basisschool Stella Nova

Het team

Toelichting van de school

De wereld verandert in hoog tempo. Dit vraagt om onderwijs dat in beweging blijft. Het jonge team van Basisschool Stella Nova is kritisch, ambitieus en ziet veel kansen om het onderwijs beter te maken. We hebben een onderzoekende houding, blijven op de hoogte van actuele onderwijskundige inzichten en wanneer nodig wordt er extra expertise de school in gebracht. We leren van en met elkaar in een professionele leergemeenschap en maken onze lessen elke dag een beetje beter.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Rust en continuïteit vinden wij belangrijk op onze school. Bij ziekte van de leerkracht doen wij een beroep op de vervangerspool. We werken het liefst met een aantal vaste vervangers die bekend zijn op onze school.

Mocht er geen vervanging vanuit de pool beschikbaar zijn dan wordt er eerst zoveel mogelijk gekeken naar interne oplossingen, zoals de inzet van onderwijsondersteunend personeel of de groep verdelen over andere klassen. Als wij intern geen mogelijkheden hebben om de groep te bezetten of elders onder te brengen, dan zijn we genoodzaakt ouders te berichten dat de groep niet naar school kan komen. We beseffen ons zeer dat we daarmee sommige ouders in een lastige positie brengen, waarin ze van alles moeten gaan regelen voor de opvang van hun kinderen. Uiteraard proberen we dit zoveel mogelijk te vermijden en gelukkig gebeurt dit ook bijna nooit. Mocht dit wel het geval zijn dan communiceren wij dit natuurlijk altijd zo spoedig mogelijk met ouders en denkt de school actief mee in oplossingen als opvang voor uw kind een probleem is. Mocht de afwezigheid van de leerkracht en het gebrek aan vervanging langer duren, dan kiest de school ervoor steeds wisselende groepen thuis te laten blijven.Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Basisschool Stella Nova levert maatwerk. We hebben elke leerling scherp in beeld en weten wat nodig is om een volgende stap in de ontwikkeling te zetten. We staan garant voor kwalitatief goed onderwijs in een rustige, gestructureerde, positieve sfeer. Hieraan werken we samen met een team van enthousiaste, gedreven onderwijsprofessionals. De school heeft een orthopedagoog in dienst die de leerkrachten ondersteunt om voor ieder kind een passend onderwijsaanbod te realiseren

In elke groep wordt gepersonaliseerd leren toegepast. Dat wil zeggen dat leerlingen de mogelijkheid hebben om op hun eigen wijze en in hun eigen tempo te werken aan de leerdoelen. Om dit te realiseren worden ICT toepassingen slim ingezet.

En wordt voor een aantal vakken (zoals lezen) op vaste momenten  groepsdoorbrekend gewerkt. Daarnaast wordt in de lessen veel gebruik gemaakt van coöperatieve werkvormen. Want door samen te werken leren kinderen nog meer...

Op school is regelmatig een onderwijsassistent aanwezig die ondersteunt in de klas of werkt met kleine groepjes leerlingen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school


Zie bijlage schoolondersteuningsprofiel

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De school blijft in ontwikkeling. Ieder half jaar evalueren wij onze leeropbrengsten. Afhankelijk daarvan stellen wij onze ambities.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven