Basisschool Stella Nova

Martinushof 21 6591 DM Gennep

  • Schoolfoto van Basisschool Stella Nova
  • Schoolfoto van Basisschool Stella Nova

Het team

Toelichting van de school

De wereld verandert in hoog tempo. Dit vraagt om onderwijs dat in beweging blijft. Het jonge team van Basisschool Maria Goretti is kritisch, ambitieus en ziet veel kansen om het onderwijs beter te maken. We hebben een onderzoekende houding, blijven op de hoogte van actuele onderwijskundige inzichten en wanneer nodig wordt er extra expertise de school in gebracht. We leren van en met elkaar in een professionele leergemeenschap en maken onze lessen elke dag een beetje beter.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Rust en continuïteit vinden wij belangrijk op onze school. Bij ziekte van de leerkracht doen wij een beroep op de vervangerspool. We werken het liefst met een aantal vaste vervangers die bekend zijn op onze school.

Mocht er geen vervanging vanuit de pool beschikbaar zijn dan wordt er eerst zoveel mogelijk gekeken naar interne oplossingen, zoals de inzet van onderwijsondersteunend personeel of de groep verdelen over andere klassen.

De eerste dag worden leerlingen gegarandeerd op school opgevangen. Mocht de afwezigheid van de leerkracht en het gebrek aan vervanging langer duren, dan zijn wij in het uiterste geval genoodzaakt om ouders te berichten dat hun kind de volgende dag niet op school kan komen. Als dit een langere periode duurt kiest de school ervoor steeds wisselende groepen thuis te laten blijven.

Uiteraard proberen we dit zoveel mogelijk te vermijden en gelukkig gebeurt dit ook niet vaak. Mocht dit wel het geval zijn dan communiceren wij dit natuurlijk altijd zo spoedig mogelijk.

Mocht de opvang van uw kind een probleem zijn, dan denkt de school actief mee in oplossingen.


Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Basisschool Maria Goretti levert maatwerk. We hebben elke leerling scherp in beeld en weten wat nodig is om een volgende stap in de ontwikkeling te zetten. We staan garant voor kwalitatief goed onderwijs in een rustige, gestructureerde, positieve sfeer. Hieraan werken we samen met een team van enthousiaste, gedreven onderwijsprofessionals. De school heeft een orthopedagoog in dienst die de leerkrachten ondersteunt om voor ieder kind een passend onderwijsaanbod te realiseren

In elke groep wordt gepersonaliseerd leren toegepast. Dat wil zeggen dat leerlingen de mogelijkheid hebben om op hun eigen wijze en in hun eigen tempo te werken aan de leerdoelen. Om dit te realiseren worden ICT toepassingen slim ingezet.

En wordt voor een aantal vakken (zoals lezen) op vaste momenten  groepsdoorbrekend gewerkt. Daarnaast wordt in de lessen veel gebruik gemaakt van coöperatieve werkvormen. Want door samen te werken leren kinderen nog meer...

Op school is regelmatig een onderwijsassistent aanwezig die ondersteunt in de klas of werkt met kleine groepjes leerlingen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Terug naar boven