Basisschool Stella Nova

Martinushof 21 6591 DM Gennep

  • Schoolfoto van Basisschool Stella Nova
  • Schoolfoto van Basisschool Stella Nova

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool Stella Nova is kleinschalig en ambitieus. Wij staan voor een persoonlijke benadering. We zien iedere leerling helder en weten van ieder kind, wat het nodig heeft om een volgende ontwikkelstap te zetten. Stella Nova vormt een leef- en leergemeenschap waar kinderen gehoord en gezien worden en een stem en verantwoordelijkheid hebben. Een rustige, fijne en veilige plek waar je jezelf mag en kan zijn en fouten mag maken. Een ruimte om sterker te worden, een ruimte om te stralen.

Op deze site krijgt u een eerste indruk van onze school. Maar om onze school echt te leren kennen kunt u het beste langskomen. Wij nodigen u van harte uit voor een rondleiding en gesprek.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Persoonlijk en Kleinschalig
  • Ambitieus en Vernieuwend
  • Rust en Structuur

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school telt in schooljaar 2022-2023 ongeveer 100 leerlingen verdeeld over 5 groepen. 

Wij zijn partner in het Kind Expertise Centrum (KEC) Ganapja. Waarin wij ons samen met SBO de Piramide, OBS Elckerlyc en kinderopvangorganisatie SPRING gevestigd hebben. S.O Mikado is (nog) niet gevestigd in ons pand, maar hoort wel bij het KEC.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
97
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij hanteren een inloop vanaf 10 minuten voor aanvang van de lessen (08:20u).

Fruit wordt gegeten rond 10.15 

Lunch wordt gegeten rond 12.15 in de klas


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven