Basisschool Maria Goretti

Picardie 64 6591 JG Gennep

  • Schoolfoto van Basisschool Maria Goretti
  • Schoolfoto van Basisschool Maria Goretti
  • Schoolfoto van Basisschool Maria Goretti

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De school volgt de ontwikkeling van de kinderen zorgvuldig gedurende hun hele schoolloopbaan.

Aan het eind van groep 8 nemen alle leerlingen deel aan de IEP - eindtoets. Deze toets draagt bij aan een juiste keuze voor vervolgonderwijs. In verband met de coronaperiode worden er geen resultaten van schooljaar 2019-2020 weergegeven.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De ontwikkeling van kinderen volgen wij in de eerste plaats door goed naar kinderen te kijken en met ze te praten. 

Daarnaast volgen we nauwgezet of de leerstof die we de kinderen aanbieden beklijft. Dit doen we onder andere door toetsen af te nemen.

Ons (CITO) leerlingvolgsysteem gebruiken we om te toetsen hoe leerlingen zich ontwikkelen t.o.v. het landelijk gemiddelde.

De toetsresultaten van onze school analyseren we met ons team. Gezamenlijk kijken wij kritisch naar verklaringen en bepalen samen acties tot verbetering.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In groep 8 hebben alle kinderen een adviesgesprek met de ouders en de leerkracht. Tijdens dit gesprek wordt door de leerkracht verteld welke vorm van voortgezet onderwijs hem/haar het meest geschikt lijkt voor het kind. Bij dit advies is de schoolloopbaan van het kind belangrijk. De CITO-eindtoets wordt gebruikt als een extra aanwijzing en/of bevestiging. Het adviesgesprek is voor de CITO-eindtoets.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Deze waarde is onjuist. De cito-score van basisschool Maria Goretti was in schooljaar 2012-2013 533,3 en boven de ondergrens van de inspectie.

In maart 2015 is de inspectie weer op bezoek geweest op de Maria Goretti. Tijdens dit bezoek is er intensief gekeken naar de opbrengsten die de kinderen hebben behaald. Zodra het inspectierapport klaar is komt dat vanzelfspreken hier ook te staan. 
Na de evaluatie met de inspecteurs kan de school weer aan de slag met de verbeterpunten om de opbrengsten te verhogen.

De inspecteur komt niet alleen in de groepen kijken, maar heeft ook gesprekken met:

  • Directeur
  • Intern begeleider
  • Leerkrachten
  • Kinderen
  • Ouders

Terug naar boven