School voor Speciaal Basisonderwijs De Piramide

Martinushof 21 6591 DM Gennep

Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Piramide

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,3

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In schooljaar 2022-2023 hebben we de vragenlijsten van het Vensters onderzoek Oudertevredenheid afgenomen. 

Er hebben 72 ouders/verzorgers de vragenlijst (anoniem) ingevuld, dat is 70% van alle ouders/verzorgers.

Ouders/verzorgers beoordelen het contact met de medewerkers van de school (8,4) en de vakbekwaamheid van de leerkrachten (8,3) het hoogst. Ook scoorden zij de vraag 'Hoe veilig voelt uw kind zich op school?' gemiddeld met een 8,4.
Ouders/verzorgers scoren de vraag "Vindt u dat uw kind voldoende wordt uitgedaagd om zich maximaal te ontwikkelen?" het laagst (7,1).

Gemiddeld geven ouders/verzorgers De Piramide een 7,9.

Tevredenheid
7,9

Terug naar boven