Chr. Kindcentrum Johannes Bogerman

Fazant 6 8281 GK Genemuiden

 • Kinderopvang, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang en basisonderwijs onder één dak. Samen leren ontdekken, vertrouwen, zorgen en geloven..
 • Kinderen zien en hen een veilige omgeving bieden. Dat is onze doelstelling.
 • Elk kind is een levende steen met een eigen kleur. Samen bouwen we aan een toekomst met de Heere God als Fundament.
 • Kunstwerk gemaakt door leerlingen en ouders ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de hervormde scholen in Genemuiden
 • Christelijk kindcentrum Johannes Bogerman is onderdeel van IJsselrijk, een scholengroep basisonderwijs en kinderopvang in de IJsselregio.

Het team

Toelichting van de school

Het personeel van de school bestaat uit een gemêleerd gezelschap met een gevarieerde leeftijdsopbouw met passie voor goed onderwijs. Er is veel ervaring aanwezig in het team. Op het kindcentrum Johannes Bogerman werken 13 groepsleerkrachten, 5 onderwijsassistenten, 7 pedagogische medewerkers, 1 intern begeleider, 1 adjunct-directeur en 1 directeur. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij vervanging wordt een invaller uit de gezamenlijke (bovenschoolse) invalpoule gezocht en benaderd.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de leerjaren 1 en 2 worden de volgende lessen aan de kinderen aangeboden:

Groep 1

 • Bijbelse geschiedenis
 • taal
 • wereldoriëntatie
 • rekenen
 • spel en beweging
 • muziek
 • Engels
 • sociaal emotionele ontwikkeling

Groep 2

 • Bijbelse geschiedenis
 • taal
 • Nederlandse woordenschat
 • technisch lezen
 • schrijven
 • wereldoriëntatie
 • rekenen
 • bewegingsonderwijs
 • muziek
 • Engels
 • sociaal emotionele ontwikkeling
 • crea
 • verkeer

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Als school willen we ruimte bieden aan specifieke talenten van kinderen. De ambitie vande school is daarbij als volgt te omschrijven:

Het is onze uitdaging om zoveel mogelijk kinderen uit de buurt bij ons op de JBS een passende onderwijsplek te geven binnen de mogelijkheden van de leerling, de groep en het team. Ten aanzien van passend onderwijs willen we vooral preventief werken en doen we een uiterste poging om alle kinderen op te vangen binnen de school vanuit een realistisch perspectief. Aandachtspunten hierbij zijn het welbevinden van de leerling, van de groep en van het team, de ouderbetrokkenheid, de beschikbare deskundigheid en de middelen.

Indien er behoefte is aan extra specialisme is deze op te vragen bij de verschillende instanties. De lijntjes zijn kort.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De kinderen die instromen komen van verschillende opvang en/of peuterspeelzalen. Er vindt altijd een papieren overdracht plaats; indien nodig ook een mondelinge overdracht.

Er zijn ook kinderen die niet naar een voorschoolse opvang of peuterspeelzaal zijn geweest.

 

Terug naar boven