Basisschool De Vogelaar

Tureluur 2 8281 EX Genemuiden

  • Kinderen kiezen samen met ouders
  • groep 1/2 brengt bezoek aan de molen
  • Citotoets
  • Ouders en kind knutselen samen

Het team

Toelichting van de school

Openbare Daltonschool De Vogelaar maakt deel uit van het cluster obs De Toermalijn/obds De Vogelaar. Clusterdirecteur is dhr. Harry Drenthe.  Locatie-coördinator voor de Vogelaar is Mw. Corina Brink.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Onze school kent weinig absentie van leerkrachten wegens ziekte of anderszins. Indien een leerkracht tóch afwezig is, zorgen wij voor vervanging. Is deze niet voor handen, dan verdelen wij de kinderen over de verschillende andere groepen of zorgen wij op een andere manier om de leerlingen tóch onderwijs te kunnen geven. In uitzonderlijke gevallen (Corona) kan het gebeuren dat we een klas naar huis sturen omdat te veel leerkrachten afwezig zijn en verdelen over de klassen niet haalbaar is.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

vanwege het belang dat wij hechten aan  taal, rekenen, lezen en schrijven, hebben we voor die vakken  de meeste tijd  ingeruimd.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Door de kleinschaligheid van De Vogelaar kan de school op  veel zorgvragen een passend antwoord geven. We denken hierbij aan onze NT2-leerlingen. Maar ook leerlingen met dyslexie kunnen wij van dienst zijn, mede  dankzij de aanwezigheid van onderwijs-assistenten en een taalspecialist binnen het cluster Vogelaar/Toermalijn. Daarnaast heeft de school een specialist op het gebied van Rekenen en Wiskunde.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven