Christelijke Basisschool De Driester

Kamperzeedijk 18 8281 PG Genemuiden

 • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Driester
 • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Driester
 • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Driester
 • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Driester
 • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Driester

In het kort

Toelichting van de school

Van harte welkom!

CNS De Driester te Kamperzeedijk is een basisschool in de gemeente Zwartewaterland. Wij staan voor 'Driesterk Onderwijs'.

Wij verzorgen op drie gebieden sterk onderwijs:

 • Identiteit: de basis van ons onderwijs vinden we in de Bijbel.
 • Pedagogisch klimaat: in de omgang met elkaar staat betrokkenheid en acceptatie centraal.
 • Onderwijs: we werken aan onze kwaliteit en streven onderwijs op maat na voor iedere leerling.

Voor een vrijblijvend bezoek kunt u contact opnemen via directie@dedriester.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Betrokken
 • Onderzoekend
 • Eigenaarschap
 • Duidelijk
 • Acceptatie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
61
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven