Integraal kindcentrum de Tichelaar

Nijmeegsestraat 1 6691 CJ Gendt

  • Schoolfoto van Integraal kindcentrum de Tichelaar
  • Schoolfoto van Integraal kindcentrum de Tichelaar

In het kort

Toelichting van de school

Het Integraal (Jenaplan) Kind Centrum (IKC) deTichelaar is een totaal voorziening voor kinderen van 0 tot 13 jaar, waar vroeg- en voorschoolse educatie, peuterspeelzaalwerk,kinderopvang, Jenaplan onderwijs en buitenschoolseopvang samengaan en elkaar versterken in een multifunctionele leer/speelrijkeomgeving

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
218
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven