BS St Lambertus

St.Lambertusweg 112 5291 AD Gemonde

Schoolfoto van BS St Lambertus

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het is niet van zelfsprekend dat alle leerkrachten vijf dagen werken en daarmee elke groep één leraar heeft. Een aantal leerkrachten op onze school werkt parttime. We streven ernaar, dat er niet meer dan 2 leerkrachten aan een groep lesgeven. Leerkrachten kunnen bovendien gebruik maken van bijzonder budget oudere werknemer, andere taken uitvoeren onder de lestijd, scholing volgen, netwerkbijeenkomsten bijwonen etc. Als een leerkracht afwezig is, wordt deze vervangen. Daarvoor kunnen we een beroep doen op de vervangers- en invallerspool  (VIP) van de ‘Dommelgroep’  waar de scholen van Cadans Primair deel van uitmaken. Het vinden van een geschikte vervanger is voor de school daardoor eenvoudiger geworden. Toch kan de coördinator van de vervangers- en invallerspool vervanging niet garanderen. Tijdens een griepgolf bijvoorbeeld is ook de vervangingspool niet onuitputtelijk. Wanneer geen invallers beschikbaar zijn in de vervangers- en invallerspool, volgen we een protocol dat de school heeft vastgesteld, waarin wordt aangegeven welke stappen achtereenvolgens gezet moeten worden om de vervanging te regelen. Mocht vervanging onverhoopt niet mogelijk zijn, dan moeten we in het uiterste geval een groep naar huis sturen. Daarover wordt u dan geïnformeerd.

Wij hanteren hierbij de volgende stappen:

1. Inzet van vervangers buiten de vervangers pool van de Dommelgroep

2. Inzet van parttimers die een dag extra willen werken

3. Inzet van bevoegd personeel dat niet voor de groep staat (bv. directeur, leerkracht die er is voor extra ondersteuning)

4. Samenvoegen van groepen (indien mogelijk)

5. De school kan geen onderwijs verzorgen of opvang bieden. De kinderen blijven thuis. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Terug naar boven