BS St Lambertus

St.Lambertusweg 112 5291 AD Gemonde

Schoolfoto van BS St Lambertus

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool Sint Lambertus is gevestigd in de kern Gemonde, die tot de gemeente Sint-Michielsgestel behoort. In Gemonde is onze school, de enige basisschool. De school is enkele jaren geleden gerenoveerd, zodat we zijn gehuisvest in een modern en aan de eisen van de tijd aangepast schoolgebouw. De school vormt samen met het kinderdagverblijf en het peuterarrangement 't Berenhuis' en buitenschoolse opvang 'Bolderburen', Kindcentrum Montis. Daarnaast wordt er op korte termijn een MFA (multifunctionele accommodatie) gerealiseerd. Dit betekent dat Dorpshuis De Stek ook plaats zal gaan nemen in het gebouw. 

We vinden het gevoel 'GELUKKIG ZIJN' van groot belang voor ons onderwijs, zowel voor de kinderen als voor het team. In ons onderwijs proberen we voorwaarden vorm te geven die het gevoel van gelukkig zijn bewerkstelligen of bevorderen. Om 'gelukkig zijn' meer concreet te maken in ons onderwijs hebben we kernwaarden geformuleerd, waarvan wij vinden dat die het ervaren van geluk stimuleren en bevorderen:
- wij bieden veiligheid en geborgenheid
- wij bieden ieder de kans om zich op adaptieve wijze te ontwikkelen
- wij bieden ieder de ruimte om zijn/haar creativiteit te ontwikkelen

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Geluk
  • Veiligheid
  • Geborgenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
145
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De minimale onderwijstijd over de gehele schoolperiode (8 jaar) bedraagt 7520 uur.

We hanteren een inloop van 8.20 uur tot 8.30 uur. In deze tijd mogen de kinderen naar de klas komen. In de klassen ligt er iets voor de kinderen klaar, zodat ze rustig op kunnen starten.
Aangezien de kinderen 10 minuten voor aanvang van schooltijd naar binnen mogen, kunnen de lessen stipt op tijd beginnen en wordt de onderwijstijd efficiënt gebruikt. 

Indien een leerkracht afwezig is, wordt deze waar mogelijk vervangen. We kunnen daarbij een beroep doen op een vervangers- of invallerspool. Op school is een protocol aanwezig dat voorziet in oplossingen, indien er geen vervanger beschikbaar is. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven