Kindcentrum Berglaren

Groeskuilenstraat 32 5421 HW Gemert

Schoolfoto van Kindcentrum Berglaren

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wij zijn een van de kindcentra van stichting GOO, samen voor opvang en onderwijs.

Wij werken met een vervangerspool voor opvang en onderwijs.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Alle schooltijden zijn gelijk voor alle groepen. Alle kinderen maken minimaal 940 uur per leerjaar.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De onderwijstijd van de verschillende vakgebieden stemmen wij jaarlijks af op de leerlingenpopulatie.

Extra mogelijkheden op deze school

Terug naar boven